Search for dissertations about: "Tissue expander"

Found 3 swedish dissertations containing the words Tissue expander.

 1. 1. Intra-oral soft tissue expansion and volume stability of onlay bone grafts

  Author : Peter Abrahamsson; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Implantat är idag en väl etablerad behandlingsform. I många fallfinns dock inte tillräckligt med käkben för att på ett optimalt sättkunna rekonstruera patientens bett såväl ur funktionell som estetisksynpunkt. I dessa fall används olika tekniker för att tillförakäkben. READ MORE

 2. 2. Immediate breast reconstruction : patient information, regional variations and effects of radiotherapy

  Author : Carl Axel Frisell; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Abstract : The type of surgical treatment in breast cancer shows strong regional variation. The aim of studies I-III was to specifically investigate causes of the disparity in breast conservation and immediate breast reconstruction (IBR) rates in the six Swedish healthcare regions. READ MORE

 3. 3. Opioid reducing strategies in post-operative pain management

  Author : Mariann Legeby; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Abstract : Adequate pain treatment is motivated by humanitarian grounds. It also seeks to reduce morbidity, improve recovery and diminish risks of persistent postoperative pain. The present Study I evaluates patient-controlled analgesia (PCA) against conventional nurse-administered opioid therapy. READ MORE