Search for dissertations about: "Torsten Boegård"

Found 1 swedish dissertation containing the words Torsten Boegård.

  1. 1. Radiography and bone scintigraphy in osteoarthritis of the knee: comparison with MR imaging

    University dissertation from Dept of Radiology, County Hospital, S-251 87 HELSINGBORG

    Author : Torsten Boegård; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiologi; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; MR imaging; bone scintigraphy; osteophyte; joint space width; weight-bearing; radiograms; Knee joint; osteoarthritis; tomografi; medicinsk instrumentering;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Röntgen och isotopundersökning vid knäledsartros: en jämförelse med magnetkamera-undersökning Denna avhandling utgör en del av ett större forskningsprojekt om tidig artros (s.k. broskförslitning) i knäleden. READ MORE