Search for dissertations about: "Torsten Janson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Torsten Janson.

  1. 1. Your Cradle Is Green : The Islamic Foundation and the Call to Islam in Children's Literature

    University dissertation from Almqvist & Wiksell International

    Author : Torsten Janson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; discourse; genealogy; Manzir Ahsan; Khurshid Ahmad; Khurram Murad; Jama‘at-i-Islami; Islamisation; dialogue; inter-faith; minority; revivalism; migration; R.E.; religious education; publication; Britain; children’s literature; Islamic; Islamic Foundation; Islam; da‘wa; creolisation; modernity; critique; Islamism; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie avhandlar den internationellt välkända Brittisk-muslimska organisationen Islamic Foundation och dess nyförståelse och tillämpning av da‘wa, d.v.s. ’kallet’ eller ’inbjudan’ till islam. READ MORE