Search for dissertations about: "Tour Operators"

Found 2 swedish dissertations containing the words Tour Operators.

 1. 1. Facilitating Transitions to Sustainable Tourism - The role of the tour operator

  University dissertation from The International Institute for Industrial Environmental Economics

  Author : Adriana Budeanu; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pollution control; Environmental technology; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Humaniora; Humanities; Sustainable Tourism; Tour Operators; Sustainable Development; Mass Tourism; kontroll av utsläpp; Miljöteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Turismindustrin är numera en av världens absolut största industrier. Den är av central betydelse för ekonomisk utveckling och arbetstillfällen i ett stort antal länder. Det finns dock en baksida: turism leder ofta till exploatering av miljön, och bidrar i många fall till sociala och kulturella problem. READ MORE

 2. 2. Information Systems Use and Firm Competitive Advantage : A Case of Small and Medium Tourism Enterprises in Tanzania

  University dissertation from Umeå universitet, Umeå

  Author : Tumsifu Elly; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : ;

  Abstract : The role of Small and Medium Enterprises for the economic well being of developing countries is indisputable. The increased use and demand for information in various fields and sectors coupled with globalization, make IS critical for firm performance. READ MORE