Search for dissertations about: "Transition to Parenthood"

Showing result 1 - 5 of 14 swedish dissertations containing the words Transition to Parenthood.

 1. 1. Timing parenthood Independence, family and ideals of life

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Disa Bergnéhr; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.;

  Abstract : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. READ MORE

 2. 2. Antenatal midwifery consultations a qualitative study

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Pia Olsson; Umeå universitet.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Antenatal care; pregnancy; childbirth; parenthood; midwives; expectant parents; video recordings phenomenological hermeneutics; qualitative content analysis; quantitative content analysis; caring transition to parenthood;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. In vitro fertilization : Emotional reactions to treatment, pregnancy and parenthood

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Women's and Children's Health

  Author : Anna Hjelmstedt; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; in vitro fertilization; infertility distress; pregnancy; parenthood; personality traits; anxiety; marital relationship;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to study the emotional reactions of women and men entering in vitro fertilization (IVF) treatment and to study the emotional reactions during pregnancy and postpartum in couples who have achieved a pregnancy following IVF. Ninety-one couples seeking IVF treatment were investigated regarding gender differences in stress related to infertility. READ MORE

 4. 4. Gender, Incentives, and the Division of Labor

  University dissertation from Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Author : Ylva Moberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parental Leave; Division of Labor; Labor Supply; Same-sex Couples; Transition to Parenthood; Gender Norms; Housing Allowance; In-Work Tax Credits; Take-Up of Transfer Programs; Secondary Earners’ Participation Elasticity; Föräldraledighet; arbetsfördelning; samkönade par; föräldraskap; könsnormer; bostadsbidrag; skatte- och bidragssystem; incitament; arbetskraftsdeltagande; arbetsutbudselasticitet; Economics; Nationalekonomi;

  Abstract : This thesis consists of four self-contained essays. Essay 1: The length of parental leave entitlements is known to affect take-up rates, division of parental leave between parents, and the mother's decision to return to work. So far, however, the importance of the level of benefit has received little attention in the literature. READ MORE

 5. 5. Becoming a father Sources of information, birth preference, and experiences of childbirth and postnatal care

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Margareta Johansson; Mittuniversitetet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Birth experience; Fatherhood; Mode of birth; Postnatal care; Preference; Social support; Transition; Quality of care;

  Abstract : The period of pregnancy and childbirth is an important and sensitive time for men’s upcoming parenthood. Research into fathers’ experiences of childbearing has received less attention compared to maternal experiences. READ MORE