Search for dissertations about: "Transport proxies"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Transport proxies.

 1. 1. Transport by Benthic Macrofauna: Functional Classification and Biogeochemical Response

  Author : Stina Lindqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Marine sediments; Early diagenesis; Bioturbation; Functional groups; Benthic fluxes; Imaging; Ecosystem function; Sediment reworking; Transport proxies; Fluorescent particles;

  Abstract : Burrowing and reworking activities by benthic macrofauna regulate rates and pathways during organic matter mineralisation in bioturbated sediments. In so doing, they also affect the overall cycling of elements crucial in the biosphere (e.g. C, N, P, Fe, Mn and S). READ MORE

 2. 2. Diatom and Sedimentological Investigations on West Antarctic Shelf Sediment

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Charlotte Sjunneskog; Uppsala universitet.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth sciences; Antarctica; climate change; diatom abundance; geochemistry; Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; Quarternary Geology; kvartärgeologi;

  Abstract : Climate and environmental change following the retreat of the last glacial ice sheet in the Antarctic Peninsula has been interpreted, employing diatom abundance, relative abundance of Chaetoceros resting spores and diatom assemblages as proxies. These together with sedimentological data and radiocarbon dating, suggest four major events that can be further subdivided. READ MORE

 3. 3. Holocene climate and atmospheric circulation changes in northern Fennoscandia Interpretations from lacustrine oxygen isotope records

  University dissertation from Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University

  Author : Christina E. Jonsson; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; oxygen isotope; diatom silica; lake sediment; atmospheric circulation; North Atlantic Oscillation; northern Fennoscandia; The Holocene; Little Ice Age; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Physical geography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Naturgeografi; Physical Geography; naturgeografi;

  Abstract : This thesis investigates how variations in the oxygen isotopic composition of lake waters in northern Fennoscandia are recorded in lake sediment archives, especially diatoms, and how these variations can be used to infer past changes in climate and atmospheric circulation. Results from analyses of the oxygen isotopic composition of lake water samples (δ18Olakew) collected between 2001 and 2006 show that δ18O of northern Fennoscandian lakes is mainly controlled by the isotopic composition of the precipitation (δ18Op). READ MORE

 4. 4. Manganese cycling in the Baltic Sea over the last ~8000 years: the influence of redox conditions on mineral formation and burial

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Conny Lenz; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Baltic Sea; sediments; hypoxia; redox conditions; manganese;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Östersjön är ett av världens största brackvattenhav och har stora miljömässiga problem orsakade av övergödning och varmare klimat. Det mer saltrika bottenvattnet som flödar in genom en smal förbindelse med Nordsjön skiljs från ytvattnet av en haloklin, vilket förhindrar ett utbyte av syre mellan de två vattenmassorna. READ MORE

 5. 5. Holocene development of Lake Lögurinn and Eyjabakkajökull : a multi-proxy approach

  University dissertation from Department of Earth and Ecosystem Sciences, Lund University

  Author : Johan Striberger; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Iceland; the Holocene; lake sediments; varves; glacial meltwater variability; surge periodicity; palaeoclimate;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under den nuvarande värmeperioden (holocen) som inleddes för ca 11 600 år sedan, har klimatet i den nordatlantiska regionen varierat på både korta och långa tidsskalor. Orsaken till dessa variationer är många och komplexa, men kan till viss del relateras till temporära förändringar i havsströmmar och den atmosfäriska cirkulationen. READ MORE