Search for dissertations about: "Triblock Copolymer"

Showing result 1 - 5 of 18 swedish dissertations containing the words Triblock Copolymer.

 1. 1. Formation of Block Copolymer and Surfactant Vesicles

  University dissertation from Karin Bryskhe, Villav. 8, 232 53 Åkarp

  Author : Karin Bryskhe; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymerteknik; Fysikalisk kemi; biopolymers; Polymer technology; nanoparticles; Lipid; triblock copolymer; surfactants; Nonionic; Vesicles; Formation; Physical chemistry;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En amfifil molekyl innebär en molekyl som består av två delar, en som är hydrofil (“vattenälskande”) och en som är hydrofob (“vattenhatande”). Ofta består den amfifila molekylen av en ”vattenälskande” huvudgrupp och en ”vattenhatande” svans och kallas för surfaktant. READ MORE

 2. 2. Block Copolymer Electrolytes Polymers for Solid-State Lithium Batteries

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Andreas Bergfelt; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : The use of solid polymer electrolytes (SPEs) for lithium battery devices is a rapidly growing research area. The liquid electrolytes that are used today are inflammable and harmful towards the battery components. READ MORE

 3. 3. Adsorption Properties of Triblock Copolymers at Solid Surfaces

  University dissertation from Krister Eskilsson, Östra Promenaden 1a, S-21128 Malmö, Sweden

  Author : Krister Eskilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; Ellipsomery; Surface force; Adsorption; Triblock Copolymer;

  Abstract : The interfacial behaviour of nonionic triblock copolymers of the type poly(ethylene oxide-tetrahydrofurane-ethylene oxide) has been systematically examined at different types of surfaces. It is shown how the chemical nature of the substrate greatly influences the adsorption behaviour of block copolymers. READ MORE

 4. 4. The Interaction between Triblock Copolymers and Surfactants in Dilute Aqueous Solution

  University dissertation from Physical Chemistry 1, Lund University

  Author : Jörgen Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; Calorimetry; SAXS; DLS; SLS; Light scattering; Structure; Complex; Block copolymer-surfactant interaction; Block copolymer vesicles; Self-assembly; Triblock copolymers; NMR;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I detta arbete har lösningsegenskaperna av treblocksampolymerer samt deras växelverkan med tensider i utspädda vattenlösningar studerats med hjälp av statisk och dynamiskljusspridning i kombination med andra experimentella tekniker så som kalorimetri, lågvinkel röntgenspridning och själv-diffusionskärnspinresonans. Både hur treblocksampolymerer bildar olika typer av aggregerat och hur de påverkas av olika tensider har undersökts. READ MORE

 5. 5. Mixed Block Copolymer Solutions: Self-Assembly and Interactions

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Physical Chemistry

  Author : Solmaz Bayati; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymer; Block Copolymer; PEO-PPO-PEO; Pluronics©; Bile Salt; NaGDC; PNIPAAM; PAMPTMA; PAMPS; Mixed Micelle; Self-Assembly; Mixed Complexes;

  Abstract : Popular Science SummaryPolymers are giant molecules consisting of a repetition of many small units (monomers) that are linked together by chemical bonds. If we consider a long necklace as a polymer chain, the beads are the monomers and the part of the thread which connects the beads together is the chemical bond. READ MORE