Search for dissertations about: "Trucking service supply chain"

Found 2 swedish dissertations containing the words Trucking service supply chain.

 1. 1. On Supply Chain Incentive Alignment: Insights from a cash supply chain and a trucking service supply chain

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Johan Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Supply chain management; Incentive alignment; Cash supply chain; Trucking service supply chain; Mixed methods research;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Måndagen den 16:e april 2001 informerade det amerikanska företaget Cisco, med produkter och tjänster inom nätverk och datakommunikation, att de skulle skriva ned sitt komponentlager med 2,2 miljarder dollar. Detta skedde i samband med en globalt vikande efterfrågan och det som skulle komma att kallas IT-bubblan i folkmun. READ MORE

 2. 2. Green Logistics through Modal Shift - exploring the role of the transport capacity contract

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Fredrik Eng Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; green logistics; modal shift; mode choice; capacity management; supply chain contracting; intermodal transport;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att minska CO2-utsläppen från godstransporter har politiker i Europa under de senaste tio åren framhävt att det krävs ett skifte i transportslag för europeiska transporter, från flyg- och lastbilstransporter till mer miljövänliga tåg- och sjötransporter. Intermodala väg-järnvägstransporter, där en kombination av tåg och lastbil använts för att förflytta lösa standardiserade lastbärare (lastbilstrailer, lösflak eller ISO container), har framhävts som extra intressanta då järnvägens miljövänlighet kan kombineras med lastbilens flexibilitet och tillgänglighet. READ MORE