Search for dissertations about: "Tuberculosis"

Showing result 1 - 5 of 187 swedish dissertations containing the word Tuberculosis.

 1. 1. Fighting Tuberculosis – Structural Studies of Three Mycobacterial Proteins

  University dissertation from Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Author : Alina Castell; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mycobacterium tuberculosis; Rv0216; Rv0130; Mycobacterium smegmatis; branched chain aminotransferase; X-ray crystallography; fatty acid metabolism; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Structural biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Strukturbiologi;

  Abstract : This thesis presents the cloning, purification, crystallization, and structural studies of two unknown proteins from Mycobacterium tuberculosis, and of an aminotransferase from Mycobacterium smegmatis. Structural knowledge of these proteins is of highest interest for structure-based drug design, which is one of the approaches that can be used in order to fight tuberculosis (TB). READ MORE

 2. 2. Dynamics of tuberculosis infection in Sweden

  University dissertation from Lund University

  Author : Niclas Winqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tuberculosis; latent tuberculosis infection; long-term follow-up; Øresund region; interferon-gamma release assay; tuberculin skin test;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det finns två skäl till att Sverige lämpar sig särskilt väl för att studera tuberkulosepidemiologi: 1) den svenska tuberkulosepidemiologin har gått från en svår epidemi i slutet av 1800-talet, fullt i paritet med de värst drabbade länderna globalt idag, till den situation vi har idag nästan helt utan inhemsk smittspridning. 2) En allt större del av befolkningen som växte upp och smittades under 1920 och 30-talen når hög ålder och riskerar att aktivera en latent tuberkulosinfektion genom sjukdomar eller medicinska behandlingar som försvagar immunförsvaret. READ MORE

 3. 3. Interplay of human macrophages and Mycobacterium tuberculosis phenotypes

  University dissertation from Linköping University Electronic Press

  Author : Johanna Raffetseder; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mycobacterium tuberculosis; tuberculosis; macrophage; innate immunity; host-pathogen interaction; antibiotic tolerance; phagosomal maturation; bacterial phenotype; dormancy; persistence; virulence factor; ESAT-6; ESX-1;

  Abstract : Mycobacterium tuberculosis (Mtb) is the pathogen causing tuberculosis (TB), a disease most often affecting the lung. 1.5 million people die annually due to TB, mainly in low-income countries. READ MORE

 4. 4. Epidemiological aspects of tuberculosis in Guinea-Bissau, West Africa

  University dissertation from Per Gustafson, Department of Infectious Diseases, University Hospital MAS, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Per Gustafson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tuberculin skin test; Infections; Infektioner; survival; mortality; case fatality rate; risk factor; incidence; Guinea-Bissau; Africa; epidemiology; Mycobacterium tuberculosis; HIV-2; HIV-1; HIV; Tbc; Tuberculosis; TB;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tuberkulos (Tbc) är en sjukdom som plågat mänskligheten sedan årtusenden före Kristi födelse. Bakterien som orsakar Tbc sprids från person till person företrädesvis via luftvägarna. En tredjedel av världens befolkning tros vara smittad; ca 10% av dessa utvecklar aktiv Tbc någon gång under livet. READ MORE

 5. 5. Novel Pharmacometric Methods for Informed Tuberculosis Drug Development

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Oskar Clewe; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacokinetics; pharmacodynamics; PKPD; pharmacometric; nonlinear mixed-effects models; multistate tuberculosis pharmacometric model; general pharmacodynamic interaction model; general pulmonary distribution model; tuberculosis; rifampicin; isoniazid; ethambutol; Pharmaceutical Science; Farmaceutisk vetenskap;

  Abstract : With approximately nine million new cases and the attributable cause of death of an estimated two millions people every year there is an urgent need for new and effective drugs and treatment regimens targeting tuberculosis. The tuberculosis drug development pathway is however not ideal, containing non-predictive model systems and unanswered questions that may increase the risk of failure during late-phase drug development. READ MORE