Search for dissertations about: "Tvärvetenskap"

Found 5 swedish dissertations containing the word Tvärvetenskap.

 1. 1. Making Sense of Environmental Values Wetlands in Kenya

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Charlotte Billgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental values; interdisciplinarity; economic environmental valuation; stakeholder analysis; emergy analysis; risk analysis; cultural theory; Kenya; wetlands; natural resource management; arena perspective; Miljövärden; tvärvetenskap; ekonomisk miljövärdering; stakeholder analys; emergy analys; riskanalys; kulturteori; Kenya; våtmarker; naturresurshantering; arenaperspektiv; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Abstract : En av de viktigaste frågorna i världen idag är naturresurshantering. Med en väx-ande befolkning och hoten från klimatförändringar kommer förvaltningen av jordens naturresurser bli än viktigare, såväl för dagens generation som kommande generationer. READ MORE

 2. 2. Organising matters for the environment: Environmental studies of housing management and buildings

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Birgit Brunklaus; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life cycle assessment LCA ; Livscykelanalys; environmental management systems EMS ; field studies; housing management; environmental assessment; buildings; passive house technology; action nets; organisation theory; Miljöteknik; environmental management; Miljövetenskap; Tvärvetenskap; Organisationsforskning;

  Abstract : Buildings give rise to several environmental problems over the whole life cycle. To reduce these, technical measures with focus on energy are commonly used. However, environmental problems are more than energy and cannot be solved with technical measures alone. READ MORE

 3. 3. The Triumph of Technology Over Politics? Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Lena Ewertsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Interdisciplinary studies; Television broadcasting; cable television; satellite television; socio-technical systems; large technical systems; entrepreneurship; Industriförvaltnings AB Kinnevik; TV3; Sweden; Tvärvetenskap; Kabel-TV; Satellit-TV; Public service; Sverige; television; liberalisation; sociotechnical systems; innovation;

  Abstract : Based upon perspectives and concepts from social and historical research on technical systems, this dissertation describes and analyses events and processes relating to the dramatic change in television in Western Europe during the 1980s and early 1990s. In particular, it focuses on how Swedish television, conceived as a large socio-tecnical system, has shifted from a traditional 'public service' system to a more open and mixed system. READ MORE

 4. 4. Steering sustainability transitions? Modular participatory backcasting for strategic planning in the heating and cooling sector

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Kateryna Pereverza; KTH.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainability transitions; strategic planning; participatory backcasting; scenarios; modularity; participatory modelling; transdisciplinarity; organisational changes; heating and cooling sector; Omställningsprocesser; strategisk planering; deltagande backcasting; modularitet; deltagandemodellering; tvärvetenskap; organisationsförändringar; uppvärmning och kylning; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Abstract : Fostering sustainability transitions in the heating and cooling sector is a necessary and urgent issue. Steering mechanisms can enable coordination of actions by different actors towards common sustainability goals. READ MORE

 5. 5. Climate Science for Policy? The knowledge politics of the IPCC after Copenhagen

  University dissertation from Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Author : Jasmine Livingston; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; climate change; science; politics; IPCC; knowledge; performance;

  Abstract : Klimatförändringarna kommer att påverka ekosystem och samhällen över hela världen. Det är ett problem som kräver drastiska och omedelbara förändringar av vårt sätt att leva och av våra samhällsstrukturer, och därmed politiskt engagemang av aldrig tidigare skådat slag. READ MORE