Search for dissertations about: "Type 1 diabetes"

Showing result 1 - 5 of 869 swedish dissertations containing the words Type 1 diabetes.

 1. 1. Search for molecular and metabolic mechanisms contributing to impaired β-cell function

  University dissertation from Units of Epigenetics and Diabetes and Molecular Metabolism, Department of Clinical Sciences, Malmö

  Author : Siri Malmgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIF-1α; oxygen consumption; β-cell; Insulin secretion; Type 2 Diabetes; mitochondrial metabolism; metabolic profiling; Lipotoxicity; Histone acetylation; Histone methylation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en endokrin sjukdom som också kallas sockersjuka. Den kännetecknas av förhöjda mängder socker i blodet. Halten av socker i blodet, blodsockret, styrs av hormonet insulin, som produceras av β-celler i Langerhanska öar i bukspottskörteln. READ MORE

 2. 2. Fat metabolism in type 1 diabetes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : SIMON REGNÉLL; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1 diabetes;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. The genetic background of gestational diabetes mellitus

  University dissertation from Dept of Diabetes and Celiac Disease

  Author : Anastasia Papadopoulou; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus; HLA; TCF7L2; PTPN22; Post partum diabetes; Type 1 Diabetes; Type 2 Diabetes; Islet Cell Autoantibodies;

  Abstract : The aims of this work is to better determine the genetic background of gestational diabetes (GDM) and to examine how specific genes affect the development of diabetes post partum. In the DiPiS (Diabetes Prediction in Skåne) study we typed for HLA-DQB1 alleled, the transcription factor 7-like 2(TCF7L2) rs7903146, rs12255372 and rs7901695 SNPs, the 1858 C>T SNP of the protein tyrosine phosphatase non-receptor 22 (PTPN22) gene and we tested for the presence of islet cell autoantibodies against glutamic acid decarboxylase 65 (GAD65), insulinoma-associated antigen 2 (IA-2) and insulin in women who had been diagnosed with GDM at least once during 2000-2004. READ MORE

 4. 4. The Perfect Storm? Gluten and type 1 diabetes

  University dissertation from Dept of Diabetes and Celiac Disease

  Author : Emma Adlercreutz; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NKG2D; Celiac disease autoimmunity; Gluten; Type 1 diabetes; Perinatal risk;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vårt immunförsvar måste ständigt vara redo att försvara oss mot angrepp utifrån. Det måste kunna agera selektivt för att skydda oss mot främmande mikroorganismer som virus och bakterier. READ MORE

 5. 5. FOXC2 and CAPN10 as candidate genes for obesity, insulin resistance and type 2 diabetes

  University dissertation from Endocrinology

  Author : Emma A Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; Type 2 diabetes; Genetics; Obesity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av fetma ökar lavinartat över hela världen, Sverige inte undantaget, och detta är en stor bidragande orsak till att antalet fall av typ 2 diabetes tilltar på ett liknande sätt. Både fetma och typ 2 diabetes är sjukdomar med ett komplicerat mönster av samverkande genetiska och miljömässiga faktorer. READ MORE