Search for dissertations about: "Type 2 diabetes"

Showing result 1 - 5 of 773 swedish dissertations containing the words Type 2 diabetes.

 1. 1. Search for molecular and metabolic mechanisms contributing to impaired β-cell function

  University dissertation from Units of Epigenetics and Diabetes and Molecular Metabolism, Department of Clinical Sciences, Malmö

  Author : Siri Malmgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIF-1α; oxygen consumption; β-cell; Insulin secretion; Type 2 Diabetes; mitochondrial metabolism; metabolic profiling; Lipotoxicity; Histone acetylation; Histone methylation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en endokrin sjukdom som också kallas sockersjuka. Den kännetecknas av förhöjda mängder socker i blodet. Halten av socker i blodet, blodsockret, styrs av hormonet insulin, som produceras av β-celler i Langerhanska öar i bukspottskörteln. READ MORE

 2. 2. FOXC2 and CAPN10 as candidate genes for obesity, insulin resistance and type 2 diabetes

  University dissertation from Endocrinology

  Author : Emma A Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; Type 2 diabetes; Genetics; Obesity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av fetma ökar lavinartat över hela världen, Sverige inte undantaget, och detta är en stor bidragande orsak till att antalet fall av typ 2 diabetes tilltar på ett liknande sätt. Både fetma och typ 2 diabetes är sjukdomar med ett komplicerat mönster av samverkande genetiska och miljömässiga faktorer. READ MORE

 3. 3. DNA methylation patterns in human adipose tissue in relation to diet and type 2 diabetes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Alexander Perfilyev; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DNA Methylation; Adipose Tissue; Illumina 450k methylation array; type 2 diabetes;

  Abstract : Type 2 diabetes (T2D) is a common metabolic disease and its prevalence is increasing worldwide. Adipose tissue plays an important role in metabolic processes. Environmental factors may affect metabolic phenotypes and epigenetics may mediate this influence. READ MORE

 4. 4. Mechanisms of defective insulin secretion in type 2 diabetes

  University dissertation from Islet patophysiology

  Author : Taman Mahdi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 2 diabetes; Insulin secretion; TCF7L2; ADRA2A; KCNQ1; SFRP4; interleukin-1B;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes, i dagligt tal även kallat sockersjuka, kännetecknas av konstant förhöjt blodsocker. Sjukdomen ökar lavinartat, och har beskrivits som en av det moderna samhällets stora epidemier. Diabetes förekommer i två huvudsakliga former, typ 1 och typ 2. READ MORE

 5. 5. The genetic background of gestational diabetes mellitus

  University dissertation from Dept of Diabetes and Celiac Disease

  Author : Anastasia Papadopoulou; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus; HLA; TCF7L2; PTPN22; Post partum diabetes; Type 1 Diabetes; Type 2 Diabetes; Islet Cell Autoantibodies;

  Abstract : The aims of this work is to better determine the genetic background of gestational diabetes (GDM) and to examine how specific genes affect the development of diabetes post partum. In the DiPiS (Diabetes Prediction in Skåne) study we typed for HLA-DQB1 alleled, the transcription factor 7-like 2(TCF7L2) rs7903146, rs12255372 and rs7901695 SNPs, the 1858 C>T SNP of the protein tyrosine phosphatase non-receptor 22 (PTPN22) gene and we tested for the presence of islet cell autoantibodies against glutamic acid decarboxylase 65 (GAD65), insulinoma-associated antigen 2 (IA-2) and insulin in women who had been diagnosed with GDM at least once during 2000-2004. READ MORE