Search for dissertations about: "UO2 fuel"

Showing result 1 - 5 of 27 swedish dissertations containing the words UO2 fuel.

 1. 1. Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Author : Ella Ekeroth; Mats Jonsson; Bernd Grambow; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiation; radiolysis; UO2; spent nuclear fuel; radicals; oxidants; reductants; rate constants; dissolution; H2O2; H2; Nuclear chemistry; Kärnkemi;

  Abstract : Sammanfattning Denna doktorsavhandling berör oxidativ upplösning av UO2 (som modellsubstans för utbränt kärnbränsle) orsakad av radiolys av vatten samt effekten av H2 på denna denna process. Hastighetskonstanter för oxidation av UO2-pulver med olika oxidanter såsom H2O2 har bestämts experimentellt. READ MORE

 2. 2. The effect of dissolved hydrogen on spent nuclear fuel corrosion

  Author : Patrik Fors; Chalmers University of Technology; []
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; alpha-doped; Nuclear waste repository; Hydrogen; Solubility; Corrosion; UO2; MOX; Spent nuclear fuel; High burn-up; Groundwater;

  Abstract : In case of a canister failure in a deep bedrock repository for nuclear fuel, the release of radiotoxic nuclides to the groundwater will depend on the chemical environment near the fuel surface.Due to the presence of large amounts of iron in the canister, hydrogen will be formed if the canister becomes groundwater flooded. READ MORE

 3. 3. Effects of radiolysis on the dynamics of UO2-dissolution

  Author : Ella Ekeroth; KTH; []
  Keywords : UO2; spent nuclear fuel; radiolysis; H2O2; H2; oxidation; dissolution; reduction; rate constants; modeling;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Physical and Chemical Aspects of Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Author : Olivia Roth; Mats Jonsson; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; UO2; spent nuclear fuel; dissolution; oxidation; radiolysis; irradiation; particle size; modeling; Chemistry; Kemi;

  Abstract : Denna licensiatavhandling behandlar oxidativ upplösning av UO2. Upplösning av UO2 studeras huvudsakligen då UO2-matrisen hos använt kärnbränsle förväntas fungera som en barriär mot frigörande av radionuklider i ett framtida djupförvar. READ MORE

 5. 5. Effects of HCO3- and ionic strength on the oxidation and dissolution of UO2

  Author : Mohammad Moshin Hossain; Mats Jonsson; Olle Wahlberg; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; UO2; H2O2; spent nuclear fuel; HCO3-; ionic strength; oxidation; dissolution; surface site density.; Chemistry; Kemi;

  Abstract : The kinetics for radiation induced dissolution of spent nuclear fuel is a key issue in the safety assessment of a future deep repository. Spent nuclear fuel mainly consists of UO2 and therefore the release of radionuclides (fission products and actinides) is assumed to be governed by the oxidation and subsequent dissolution of the UO2 matrix. READ MORE