Search for dissertations about: "Ulla Janson"

Found 2 swedish dissertations containing the words Ulla Janson.

 1. 1. Passive houses in Sweden - Experiences from design and construction

  University dissertation from Energy and Building Design, Lund University

  Author : Ulla Janson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Planning process; Building construction; Residential buildings; Passive house; Energy efficiency;

  Abstract : The sector of residential buildings and service organizations uses 36% of the total energy in Sweden. In June 2006, it was decided by the Swedish parliament that the energy use in residential buildings and premises should decrease by 20% per heated unit area before 2020. READ MORE

 2. 2. Passive Houses in Sweden. From Design to Evaluation of Four Demonstration Projects

  University dissertation from Division of Energy and Building Design

  Author : Ulla Janson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Planning process; Energy efficiency; Passive house; Buildingconstruction; Residential buildings; Ventilation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Energianvändningen i världen måste minska drastiskt inom en snar framtid för att därmed minska utsläppen av växthusgaser och bromsa klimatförändringarna. Energi och handlande med energikällor har även blivit nationella säkerhetsfrågor. READ MORE