Search for dissertations about: "Undervisningsväsen"

Found 5 swedish dissertations containing the word Undervisningsväsen.

 1. 1. Formal education and life-path development

  University dissertation from Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Author : Göran Hoppe; Stockholms universitet.; [1978]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Undervisningsväsen; Historia; Vetenskapshistoria; Demografi; Sverige;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Early school leavers in Australia : family, school and personal determinants of the decision of 16-year-old Australians to remain at school or to leave

  University dissertation from Stockholm : : Almqvist & Wiksell international

  Author : Malcolm J. Rosier; Stockholms universitet.; [1978]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Avbruten skolgång; Skolleda; Undervisningsväsen; Australien;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Inclusion & exclusion in culture, learning and education

  University dissertation from Stockholm : Institute of international education, Stockholm University

  Author : Anne Smehaugen; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Undervisningsväsen; Utbildning; Sociala aspekter; Utbildningsreformer; Norge; Spanien;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Kampen mot kaos : studie av hur en grundskola utformar elevernas arbetsmiljö

  University dissertation from Uppsala : Pedagogiska institutionen, Univ

  Author : Jan-Olof Hellsten; Uppsala universitet.; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Undervisningsväsen; Sverige; Grundskolan; Högstadiet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Elevers välbefinnande och skolverksamheten : en litteraturstudie om den pedagogiska verksamhetens roll för elevers välbefinnande

  University dissertation from Uppsala : Pedagogiska institutionen, Univ

  Author : Tina Hellblom-Thibblin; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Undervisningsväsen; Skolsociala; Åtgärder; Sverige; Pedagogisk; Psykologi; Mentalhygien; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Abstract : .... READ MORE