Search for dissertations about: "University"

Showing result 1 - 5 of 29830 swedish dissertations containing the word University.

 1. 1. Inguinal Hernia Surgery in Men - Chronic Pain and Sexual Dysfunction

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Nihad Gutlic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; Inguinal Hernia; Recurrence; Mesh repair; Chronic pain; Register Study; Hernia;

  Abstract : Life time occurrence of inguinal hernia is 30% of men. Most are symptomatic and will require surgical treatment. Operation will commonly cure the hernia but remaining chronic pain or new pain is seen in 10–15%. Groin pain due to an inguinal hernia can cause impairment of sexual functions. READ MORE

 2. 2. Effects of Farming Practice on Pollinators and Pollination across Space and Time

  University dissertation from Centre for Environmental and Climate Research, Lund University

  Author : Georg Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intensifieringen av jordbruket under de senaste sextio åren har resulterat i en dramatisk produktionsökning av framförallt spannmål. Denna typ av produktion, speciellt det mest intensiva s.k. READ MORE

 3. 3. Sex, hormonal factors and pancreatic cancer

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Gustav Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pancreatic cancer; Sex; Anthropometry; Hormonal factors; Tamoxifen treatment;

  Abstract : Pancreatic cancer represents three percent of all incident cancer cases in developed countries, but stands the 7th most common cause of cancer related death. Worldwide, pancreatic cancer is more common among men, however in Sweden, the incidence ratio between sexes is levelling. READ MORE

 4. 4. Spotting pain in the brain. Towards a useful animal model of pain

  University dissertation from Division of Neuroscience, Department of Experimental Medical Sciences, Lund University

  Author : Tanja Jensen; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; analgesics; freely moving rat; microelectrode; Nociception; Primary somatosensory cortex; Sedatives;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish På apoteket hittar vi den ena burken efter den andra med olika sorters smärtstillande medicin. Hur många av dessa är verkligen effektiva mot ihållande och svår smärta? Många receptbelagda läkemedel som lindrar smärta förändrar samtidigt vårt beteende, till exempel vår förmåga att fatta beslut. READ MORE

 5. 5. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  University dissertation from Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Author : Pelle Hallstedt; Mats Högström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Sociologi; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Humanities Social Sciences; Curriculum; Classification and framing; Discourse analysis; Ethnography; Higher education; Pedagogic discourse; Social pedagogy; Recontextualisation; Welfare state;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och jämföra rekontextualiseringen av socialpedagogik i tre olika curriculum; I Nijmegen (Nederländerna), Lillehammer (Norge) och Sligo (Irland). Rekontextualisering, ett begrepp hämtat från Basil Bernstein, syftar på den transformation som sker när socialpedagogik flyttas in i ett undervisningssammanhang. READ MORE