Search for dissertations about: "Upplevd tillgänglighet"

Found 5 swedish dissertations containing the words Upplevd tillgänglighet.

 1. 1. Perceived Accessibility Living a satisfactory life with help of the transport system

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Katrin Lättman; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Perceived accessibility; accessibility measure; transport planning; travel experience; sustainable transport; public transport; Upplevd tillgänglighet; tillgänglighetsmått; transportplanering; hållbara transporter; hållbart resande; kollektivtrafik; Psykologi; Psychology;

  Abstract : This thesis fills a gap in contemporary transport research and planning as it introduces perceived accessibility as a theoretical and methodological concept for incorporating the individual dimension of accessibility in current practice. Perceived accessibility is defined as “how easy it is to live a satisfactory life with the help of the transport system”, and is proposed as a complement to objective measures and understandings of accessibility. READ MORE

 2. 2. Perceived Accessibility Capturing the Traveller Perspective

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Katrin Lättman; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; perceived accessibility; accessibility scale; transport planning; public transport; social inclusion; social exclusion; Psykologi; Psychology;

  Abstract : The main purpose of this thesis is introducing and proposing perceived accessibility as an important and so far overseen complement to conventional, objective accessibility in sustainable transport. Perceived accessibility is defined as the possibilities and ease of engaging in preferred activities using different transport modes. READ MORE

 3. 3. Wheelchair Passengers and Local Public Transport Vehicles: Perceptions of Safety and Comfort

  University dissertation from Department of Technology and Society, Lund University

  Author : Anders Wretstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road transport technology; Public transport; Bus; STS; Perception; Comfort; Wheelchair users; Safety; Vägtransportteknik; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Målet med kollektivtrafik är bl a att anordna transportförsörjning för alla samhällsgrupper på ett samhällsekonomiskt effektivt vis. En grupp medborgare är rullstolsburna resenärer, vars speciella förutsättningar ställer särskilda krav på transportsystemets utformning. READ MORE

 4. 4. Housing accessibility and participation among older adults with long-standing spinal cord injury

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Lizette Norin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Spinal Cord Injuries; housing accesibility problems;

  Abstract : En stödjande miljö är centralt för att kunna upprätthålla ett självständigt liv och effektivt aktivitetsutförande, särskilt med ökande ålder. För personer med funktionella begränsningar, som konsekvenserna av en ryggmärgsskada, är balansen mellan personens funktionella kapacitet och miljöns krav av yttersta vikt för att kunna leva ett så välfungerande liv som möjligt. READ MORE

 5. 5. Social support for physical activity among adolescents

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Sofia Bunke; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adolescent youth; physical activity exercise; intention; social influence; social support; health well-being; health behaviour;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen var att öka förståelsen för socialt stöd för fysisk aktivitet bland ungdomar, då det råder motstridiga uppgifter när det gäller betydelsen av socialt stöd. Tre empiriska studier ingår i avhandlingen och samtliga problematiserar kring betydelsen av det sociala stödet för fysisk aktivitet bland ungdomar under gymnasietiden. READ MORE