Search for dissertations about: "Upregulation"

Showing result 1 - 5 of 431 swedish dissertations containing the word Upregulation.

 1. 1. Altered expression of contractile endothelin receptors in the vascular bed

  University dissertation from Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Author : Mikael Adner; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; upregulation; transcriptional regulation; smooth muscle cells; plasticity; organ culture; Endothelin; receptor; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodkärlen har till uppgift att distribuera syre och näring till kroppens alla celler, samt att borttransportera slaggprodukter som sedan bildas efter nyttjandet. Dessutom förmedlas en rad signalsubstanser till kroppens vävnader via blodcirkulationen. READ MORE

 2. 2. Endothelin receptor changes during inflammation in the lung

  University dissertation from Laboratory of Experimental Vascular Research Department of Clinical Sciences Lund University

  Author : Bengt Granström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Andningsorganen; Respiratory system; Upregulation; Smooth muscle cells; Smoking; Sephadex; Remodeling; Rat; mRNA; Human; ETB receptor; ETA receptor; Lung; Endothelin; Asthma bronchiale; Contraction;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning (Swedish Summary) Inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna tillhör ett av de vanligaste skälen till ohälsa. Astma, både allergisk och icke allergisk, kan debutera redan under de första levnadsåren och kan på lång sikt ge kroniskt nedsatt lungfunktion. READ MORE

 3. 3. Cellulose synthases in Populus- identification, expression analyses and in vitro synthesis

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Soraya Djerbi; KTH.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cellulose synthase; Populus; secondary cell wall; gene upregulation; cell suspension culture; stationary phase; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Abstract : Cellulose is a biopolymer of great relevance in the plant cell walls, where it constitutes the most important skeletal component. Cellulose is also an important raw material in the pulp- and paper, forest, and textile industries, among others. READ MORE

 4. 4. Receptor Upregulation and MAPK Activity in Arteries and Bronchi Following Secondhand Smoke Exposure

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Lei Cao; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coronary arteries; cerebral arteries; 5-hydroxytryptamine receptor; endothelin receptor; secondhand smoke exposure; bronchi;

  Abstract : Cigarette smoking is a major risk factor for cardiovascular and respiratory diseases. Contractile receptor changes have been observed in several vascular diseases. The intracellular mitogen activated protein kinase (MAPK) signaling pathways are suggested to be associated with receptor upregulation. READ MORE

 5. 5. The significance of urokinase-type plasminogen activator (u-PA) in tumour growth and Linomide-induced upregulation of u-PA's endogenous inhibitor PAI-2

  University dissertation from Anita Billström [email protected]

  Author : Anita Billström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; andrology; gynaecology; Obstetrics; roquinimex; Linomide; cancer; prostate cancer; PAI-2; plasmin; Plasminogen activators; u-PA; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den främsta orsaken till att cancer kan leda till döden är att tumörceller växer in i angränsande vävnad (invasiv) och tar sig in i blodet eller lymfsystemet och på så sätt sprids (metastaserar) till andra ställen i kroppen och stör funktionen i livsviktiga organ dvs tumören får ett aggressivt växtsätt. Det är därför viktigt, både ur prognostisk och terapeutisk synvinkel, att öka kunskapen om vad det är som gör att en tumör blir aggressiv. READ MORE