Search for dissertations about: "Urban Change"

Showing result 1 - 5 of 335 swedish dissertations containing the words Urban Change.

 1. 1. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE

 2. 2. Framing the water and sanitation challenge : A history of urban water supply and sanitation in Ghana 1909 - 2005

  Author : Anna Bohman; Lena Andersson-Skog; Urban Strandberg; Björn-Ola Linnér; Umeå universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ghana; urban water supply; sanitation; institutional change; policy development; frames; private sector participation; economic history; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Abstract : This thesis analyses the development of urban water supply and sanitation services in Ghana from 1909 to 2005.  Special focus is put on institutional arrangements with regard to networked, large scale and centrally managed water and sewerage services. READ MORE

 3. 3. Dagligvarudistributionens strukturomvandling : Drivkrafter och konsekvenser för städers utformning och miljö

  Author : Tomas Svensson; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; wholesaling; retailing; town planning; structural change; food; groceries; out-of-town supermarkets; cartrips; urban environment; technological change; Linköping; Sweden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : The purpose of this study is to describe and analyse the dramatic structural changes in the wholesaling and retailing of food and groceries in towns and cities in Sweden, with emphasis on the period after the Second World War. Besides a general analysis based on national data, the town of Linköping is used to illustrate the spatial dimension in the development of food distribution at the micro level. READ MORE

 4. 4. Urban Change Detection Using Multitemporal SAR Images

  Author : Osama Yousif; Yifang Ban; Lorenzo Bruzzone; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Change detection; High resolution; Image denoising; Kittler-Illingworth; MAP-MRF; Multitemporal SAR images; Nonlocal means; Object-based; Otsu; Outlier detection; Remote sensing; SAR speckle; Urban; Geodesy and Geoinformatics; Geodesi och geoinformatik;

  Abstract : Multitemporal SAR images have been increasingly used for the detection of different types of environmental changes. The detection of urban changes using SAR images is complicated due to the complex mixture of the urban environment and the special characteristics of SAR images, for example, the existence of speckle. READ MORE

 5. 5. Core competence matters : Preparing for a new agenda

  Author : Urban Ljungquist; Anders Pehrsson; Kåre Hansen; Thomas Kalling; Växjö universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; core competences; competences; capabilities; resources; change management; corporate strategy; organizational structures; Business studies; Företagsekonomi; Marketing; Marknadsföring;

  Abstract : Ljungquist, Urban (2007). Core Competence Matters: Preparing for a New Agenda. Acta Wexionensia No. 121/2007. READ MORE