Search for dissertations about: "Urban Water Engineering"

Showing result 1 - 5 of 129 swedish dissertations containing the words Urban Water Engineering.

 1. 1. Urban wastewater systems: From disposal to reuse. A study of different systems with focus on water and nutrients flows

  University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Justyna Czemiel Berndtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Storm Water; Urban; Wastewater; Civil engineering; offshore technology; hydraulic engineering; Väg- och vattenbyggnadsteknik; soil mechanics; pollution control; Environmental technology; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Nutrients;

  Abstract : Urban wastewater systems are currently exposed to a major rethink dictated by new demands on resource management. It is postulated that next to providing efficient sanitation (preventing spread of pathogenic microorganisms) these systems should support resource reuse. READ MORE

 2. 2. Beneficial Use of Stormwater - Opportunities for urban renewal and water conservation

  University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Edgar Villarreal-Gonzalez; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik; offshore technology; hydraulic engineering; Civil engineering; water conservation; rainwater collection; Best Management Practices; Urban stormwater; green-roofs; open drainage systems;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling undersöker dagvatten som en resurs i svensk urban miljö. Fokus har varit öppna dagvattensystem för flödeskontroll och uppsamlingssystem för regnvatten. För att analysera realiserandet av öppna dagvattensystem, presenteras två fallstudier; Augustenborg i Malmö och Bäckaslöv våtmark i Växjö. READ MORE

 3. 3. Microalgae at wastewater pond treatment in cold climate an ecological engineering approach

  University dissertation from Luleå : Univ

  Author : Erik Grönlund; Mittuniversitetet.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; VA-teknik; Urban Water Engineering;

  Abstract : Three types of wastewater ponds in subarctic climates were investigated, each of them highly dependent on microalgae. They were fellingsdams, i.e. READ MORE

 4. 4. Sustainable Development: Implementation in Urban Water Systems

  University dissertation from Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Ali Bagheri; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Miljöteknik; pollution control; Environmental technology; Naturvetenskap; Natural science; Water resources systems; Viability loops; Urban water system; System dynamics; Sustainable development; Strategy; Social learning; Process; Principles; Indicators; Planning; Monitoring; kontroll av utsläpp;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hållbar utveckling är ett ofta använt begrepp, som många inte riktigt förstår eftersom det går på tvärs mot traditionella vetenskapliga begrepp som förutsägelse och styrning. Många vetenskapsmän har tolkat begreppet på sätt som gynnar den egna agendan. READ MORE

 5. 5. Melting of urban snow deposits a water quality study

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Maria Viklander; Luleå tekniska universitet.; [1994]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VA-teknik; Urban Water Engineering;

  Abstract : .... READ MORE