Search for dissertations about: "Urban poverty"

Showing result 1 - 5 of 52 swedish dissertations containing the words Urban poverty.

 1. 1. PRO-POOR PLANNING: A Tool for Strategic Territorial Planning and a Conceptual Framework Drawn from Studies in Colombia and Costa Rica

  University dissertation from Housing Development & Management, LTH, Lund University

  Author : Carlos de la Espriella; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Poverty Reduction; Statistical Information; Social Housing; Urban Governance; Urbanization; Poverty Impact Assessments; Poverty Mapping; Local Authorities; Poverty; Integrated Urban Planning; Inequality; Geographic Information Systems; Decentralization; Costa Rica; Census Microdata; Colombia; Urban Residential Segregation; Urban Planning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inom ramen för detta forskningsprojekt har det utvecklats två resultat. En operativ teknik – kallad ”Tool for Strategic Territorial Planning (TSTP)” – som hjälper stadsplanerare att visualisera och bättre informera beslutsfattare om vilka effekter olika åtgärder får på fattigdoms bekämpning, har utvecklats. READ MORE

 2. 2. Essays on Poverty, Risk and Consumption Dynamics in Ethiopia

  University dissertation from Göteborg

  Author : Abebe Shimeles; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethiopia; poverty; income distribution; policy simulations; poverty spells; vulnerability; chronic poverty; consumption risk; transitory shocks; liquidity constraints; poverty traps.;

  Abstract : Paper 1. This paper analysed the state of poverty and income distribution in rural and urban Ethiopia during 1994-2000. Poverty declined from 1994 to 1997, and then increased to 2000. READ MORE

 3. 3. Studies on Poverty in Mongolia

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Bolor Naranhuu; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Economics of development; Utvecklingsekonomi; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Mongolia; Transaction costs; Trade liberalization; Chronic poverty; Transient poverty; Inequality; Vulnerability; Poverty; Growth;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen studerar olika aspekter av fattigdom i Mongoliet, bland annat skattningar av dess storlek, effekter av fördelning och tillväxt förändringar samt olika policy besluts inverkan. Kapitel två analyserar förhållandet mellan fattigdom, tillväxt och ojämlikhet i Mongoliet. READ MORE

 4. 4. Legal Ideals and Normative Realities - A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Patrik Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deficient infrastructure.; exploitation; social injustice; social inequality; poverty; child soldiers; rural poverty; urban poverty; system conditions; will; values; norms; socio-legal; Paraguay; UNCRC; normative reality; legal ideals; Child labor; children s rights; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Juvenile law; Rätt rörande minderåriga;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling i Rättssociologi handlar om barns rättigheter och barnarbete i Paraguay. Problematiken kring barnarbete i Paraguay är central för avhandlingen och författaren har undersökt samt beskrivit de rättsliga ideal som är tänkta att upprätthålla och stärka det rättsliga skyddet för barns rättigheter. READ MORE

 5. 5. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  University dissertation from Lund University, Housing Development & Management

  Author : Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. READ MORE