Search for dissertations about: "Urology"

Showing result 1 - 5 of 222 swedish dissertations containing the word Urology.

 1. 1. The patient with bladder cancer. From symptoms, through treatment, with special reference to psychosocial consequences of radical cystectomy

  University dissertation from Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Åsa G E Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; philosophical attitudes; psychosocial intervention; projective test; postoperative adjustment; Bladder cancer; cystectomy; quality of life; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste 20 åren har större hänsyn tagits till den enskilde patientens önskningar och behov innan en behandling har påbörjats. Detta har skett parallellt med en snabb teknisk och medicinsk utveckling. READ MORE

 2. 2. Development of Feedback Microwave Thermotherapy in Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia

  University dissertation from Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Sonny Schelin; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nephrology; Urologi; nefrologi; Urology; PET; Schelin Catheter; epinephrine; local anaesthetics; microwave thermotherapy; intraprostatic blood flow; PLFT; Benign Prostatic Hyperplasia; intraprostatic temperature; CoreTherm;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Abstract: Denna avhandling utvärderar CoreTherm systemet och dess metod för mikrovågsbehandling (TUMT), ProstaLund Feedback Treatment (PLFT), vid symtomgivande ålderförstorad prostata (BPH). Avhandlingen belyser biofysik, verkningsmekanismer, behandlingsindikationer, tilläggsmetoder, effektivitet och säkerhet vid PLFT. READ MORE

 3. 3. Familial and Hereditary Prostate Cancer

  University dissertation from Dept of Surgery, Helsingborgs Lasarett, SE-251 87 Helsingborg, Sweden

  Author : Ola Bratt; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nephrology; Urology; screening; risk perception; hereditary; androgen receptor; genetics; Prostate cancer; epidemiology; Urologi; nefrologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Introduktion: 1) Prostatacancer Prostatakörteln Prostatan, eller blåshalskörteln, är belägen strax nedanför urinblåsan hos män, där den omsluter urinrörets översta del. Denna, i normala fall valnötsstora körtel, producerar ett sekret som utgör en del av sädesvätskan. READ MORE

 4. 4. Experimental Bladder Reconstruction

  University dissertation from Avdelningen för urologi, institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL)

  Author : Hans Frederiksen; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; smooth muscle; detrusor; matrix; nerves; subtotal cystectomy; bladder regeneration; enterocystoplasty; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Abstract : Reduced urinary bladder capacity is a clinically significant problem. The surgical methods that have been available to treat this, such as urinary diversion or surgically augmenting the bladder by incorporation of intestinal segments, all have serious drawbacks. READ MORE

 5. 5. Pelvic floor dysfunction. A vaginal surface EMG study in healthy and incontinent women

  University dissertation from Marianne Gunnarsson, Högsvägen 10, S-244 41 Kävlinge, Sweden

  Author : Marianne Gunnarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nephrology; Urologi; nefrologi; Urology; vaginal surface EMG.; traumatic delivery; pelvic floor muscles; neuromuscular dysfunction; Female incontinence; magnetic stimulation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Urininkontinens är en utbredd folksjukdom och ett stort folkhälsoproblem. Omkring 500 000 människor i Sverige, mest kvinnor (2/3) är drabbade. Förekomsten av inkontinens ökar med stigande ålder. READ MORE