Search for dissertations about: "Uterine artery Doppler"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Uterine artery Doppler.

 1. 1. Dynamic Fetal and Placental Circulatory Changes during Uterine Contractions

  University dissertation from Per Olofsson, Dept. of Obstet & Gynecol, Malmö university hospital, S205 02 Malmö, Sweden

  Author : Hui Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sexualitet; reproduktion; andrologi; gynekologi; Obstetrik; sexuality; reproduction; andrology; gynaecology; Obstetrics; Venous; Uterine; Umbilical; Resistance; Pregnancy; Oxytocin; Labor; IUGR; Flow; Doppler; Contraction; Brain-sparing; Cerebral;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Oxytocin-stresstestet (OST) introducerades för mer än 30 år sedan som ett kliniskt test att bedöma moderkakans reservkapacitet att tillgodose fostrets behov av syre. Vid ett OST framkallas med hjälp av oxytocininfusion ett regelbundet ”värkarbete” i avsikt att imitera värkarbetet under förlossningen. READ MORE

 2. 2. Ultrasound as predictor of perinatal outcome

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Gisela Ghosh; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Doppler; Ultrasound; fetus; amniotic fluid index; nuchal cord; uterine artery; umbilical vein; fetal growth restriction; umbilical artery; pulsation; pregnancy;

  Abstract : The aim of the work described in this thesis was to evaluate the value of ultrasound examinations of the amniotic fluid, umbilical cord and blood flow velocity waveform of the fetal and placental vessels as predictors of the perinatal outcome. In the first study, the amniotic fluid index (AFI) measured on admission to the labour ward was evaluated in low-risk pregnancies. READ MORE

 3. 3. Doppler Velocimetry in the Evaluation of Fetal Well-Being

  University dissertation from Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Author : Mariusz Dubiel; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; perinatal outcome; physiology; fetus; Doppler velocimetry; Color Doppler Energy; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Abstract : Ultrasound Doppler velocimetry was used to predict fetal well-being. The uterine artery blood velocimetry seemed to be a good predictor of perinatal outcome in high-risk pregnancies and a complement to umbilical artery velocimetry. The fetal middle cerebral artery blood velocimetry might be an early sign of fetal hypoxia. READ MORE

 4. 4. Postpartum Ultrasound

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Ajlana Mulic-Lutvica; Uppsala universitet.; [2007]
  Keywords : Medicine; Postpartum ultrasound; Uterine artery Doppler; Retained placental tissue; Secondary postpartum hemorrhage; Puerperium; Endometritis postpartum; Cesarean section; Medicin;

  Abstract : This study was undertaken to investigate the involutional changes of the uterus and uterine cavity by ultrasound (US), gray-scale and Doppler, after normal delivery, and to compare with the corresponding findings from women with puerperal complications, particularly retained placental tissue (RPT). The overall design was exploratory and prospective, with the use of descriptive statistics for analysis. READ MORE

 5. 5. Human fetal cerebral circulation - Perinatal Doppler velocimetry and fetal pulse oximetry studies

  University dissertation from Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Author : Alf Maesel; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; pulse oximetry; neonate; labor; fetus; Cerebrovascular circulation; Doppler ultrasound; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En majoritet av sk förlossningsskador med tecken på syrebrist i hjärnan uppstår troligen inte i samband med förlossning utan inträffar under graviditeten, ofta av okänt ursprung. Förlossningen är dock en stressituation med ökat krav på god blod- och syretillförsel till fostret. READ MORE