Search for dissertations about: "Välbefinnande"

Showing result 6 - 10 of 96 swedish dissertations containing the word Välbefinnande.

 1. 6. Employment Status and Inequalities in Health Outcomes Population-based Studies from Gävleborg County

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Anne-Sofie Hiswåls; Mittuniversitetet.; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Employment status; self-reported health; health inequalities; suicidal ideation; anxiety; depression; out of work; perceived well-being; qualitative approach; recession time; Gävle; Anställningsstatus; självrapporterad hälsa; ojämlikhet i hälsa; självmordstankar; ångest; depression; utanför arbetsmarknaden; upplevt välbefinnande; kvalitativt tillvägagångssätt; lågkonjunktur; Gävle;

  Abstract : Bakgrund och Syfte: I ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att inte bara förbättra och bibehålla hälsan utan också främja jämlikhet i hälsa. Epidemiologisk forskning har visat vilken betydelse arbete och arbetslöshet har i utvecklingen av socioekonomiska hälsorisker, där människors möjligheter i livet föreslås vara beroende av deltagande i eller uteslutning från arbetsmarknaden. READ MORE

 2. 7. No Time to Talk! : Teachers' Perceptions of Organizational Communication and Work-related Health

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Elinor Schad; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Job demands-resources model; organizational communication; organizational psychology; recovery; self-rated health; Sweden; teachers; time; well-being; WHO-5; krav och resurser; lärare; lärares arbetsmiljö; WHO-5 välbefinnande index; organisatorisk kommunikation; organisationspsykologi; Sverige; återhämtning; separation mellan arbete och fritid;

  Abstract : Denna avhandling syftar till att utöka kunskapsbasen om hur grundskolelärare i Sverige kommunicerar och interagerar i sitt yrke och vilka arbetsrelaterade hälsoproblem de upplever. Avhandlingen bygger på två studier, vilka genererat tre artiklar. Papper I är baserat på resultat från en explorativ studie med fokusgruppsmetodik. READ MORE

 3. 8. Sports coaches’ interpersonal motivating styles longitudinal associations, change, and multidimensionality

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Andreas Stenling; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; athletes; change; leadership; motivation; multidimensionality; psychological health; self-determination theory; sports; structural equation modeling; Psychology; psykologi;

  Abstract : Coaches play a central role in shaping the sport environment for young athletes. This thesis is focused on the leadership process in sports and how coaches’ autonomy-supportive and controlling interpersonal styles longitudinally are related to young athletes’ motivation and ill- and well-being. READ MORE

 4. 9. Team rehabilitation and health care utilization in chronic inflammatory arthritis patients

  University dissertation from Section for Rheumatology, Department of Clinical Sciences, Lund

  Author : Sofia Hagel; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rehabilitation; rheumatoid arthritis; psoriatic arthritis; spondylarthritis; ankylosing spondylitis; multidisciplinary team; rheumatological team care; health care utilization; outcome measures; aerobic capacity; ICF; physical functioning.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Rehabilitering har sedan länge varit en viktig och naturlig del av behandlingen för personer med reumatiska sjukdomar. I denna doktorsavhandling om teambaserad rehabilitering för personer med kroniska reumatiska ledsjukdomar ges en uppdatering av kunskapsläget liksom en historisk bakgrund. READ MORE

 5. 10. The housing environment of people with severe mental illness

  University dissertation from Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola

  Author : Elizabeth Marcheschi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Supported housing facilities; people with severe mental illness; multi-place analysis; physical-environment affordances; social climate; social interactions; place attachment; quality of life;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bostäder med särskild service som upplevs ge möjlighet till socialt umgänge, avskildhet och återhämtning har positiva effekter på livskvaliteten hos människor med psykisk funktionsnedsättning. Vidare visar resultaten från denna avhandling att den visuella upplevelsen av miljön och upplevelsen av hemlikhet är betydelsefulla för att etablera en stödjande atmosfär. READ MORE