Search for dissertations about: "Världsreligioner ej kristendom"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the words Världsreligioner ej kristendom.

 1. 1. Synagogue and Separation: A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch

  University dissertation from Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Author : Magnus Zetterholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Jewish-Christian relations; partings of the ways; Ignatius; sociology; Matthew; synagogue; hermeneutics; anti-Semitism; Jewish-Christianity; Gentile-Christianity; resource mobilisation; social movement; collective action; migration; assimilation; General; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Antioch; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen syftar till att bidra till förståelsen av hur det kan komma sig att kristendomen i början av det andra århundradet utvecklas till en icke-judisk religion. Att de judendom och kristendom idag uppfattas som två olika religioner är inte så märkligt. READ MORE

 2. 2. Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters

  University dissertation from The library at Centre for Theology and Religious Studies

  Author : Ann Aldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Thich Nhat Hanh; Aloysius Pieris; Constructive Theology; Buddhist-Christian; Christian; Buddhism; Spirituality; Christian Spirituality; Society; Religion and Modernity; Modernity; Religion; Late Modern; Dialogue; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen med titeln Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters ger jag ett konstruktivt bidrag till en kristen spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle. Med utgångspunkt i en nutidsanalys med avseende på relationen mellan religion och modernitet utvecklar jag ett spiritualitetsbegrepp där jag menar att en spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle lever inom ramen för tre spänningsfält: mellan ’kontinuitet och inre fragmentering’, mellan ’formella och informella strukturer’ samt mellan de två religiösa formerna vita activa och vita contemplativa. READ MORE

 3. 3. Muslim Rights and Plights. The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Jonas Alwall; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Religious Culture; Religious Minorities; Muslims; Islam; Integration; Immigrant Policy; Immigration; Minority Rights; Religious liberty; Human Rights; Teologi; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att presentera en sociologisk analys av en "religionsfrihetssituation". Den grupp som särskilt berörs i avhandlingen är den invandrarde muslimska minoriteten i Sverige, en grupp som har vuxit avsevärt under de senaste decennierna. READ MORE

 4. 4. Qusta ibn Luqa On Numbness : A Book on Numbness, Its Kinds, Causes and Treatment According to the Opinion of Galen and Hippocrates. Edition, Translation and Commentary

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Lena Ambjörn; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; text-critical edition; Arabic; Qusta ibn Luqa; Non-Christian religions; Islamic medicine; Galenism; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Qusta ibn Luqa (fl. 860) was a prominent figure in the Graeco-Arabic translation movement that reached its peak in the 9th century. At the request of wealthy and influential commissioners, Qusta translated Greek works on astronomy, mathematics, mechanics and natural science into Arabic. READ MORE

 5. 5. Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape – An exploration based upon a study of Northern Ireland and South Africa

  University dissertation from A printed version will be published by Peter Lang, GmbH, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, later in the year 2001

  Author : Maria Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; global ethics; dialogue; General; reconciliation; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; Northern Ireland; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Theology; Teologi; peace building; conflict resolution; justice; ecumenism; forgiveness; South Africa; Truth and Reconciliation Commission;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på frågan om försoning och (sökandet efter) värdegemenskap. Värden sätts in i ett större sammanhang, i ett så kallat "moraliskt landskap". READ MORE