Search for dissertations about: "Värmeöverföring"

Showing result 1 - 5 of 67 swedish dissertations containing the word Värmeöverföring.

 1. 1. Numerical Investigation of Turbulent Fluid Flow and Heat Transfer in Complex Ducts

  University dissertation from Division of Heat Transfer, Lund Institute of Technology

  Author : Masoud Rokni; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SED; WET; GGDH; RNG; RSM; EASM; Low-Reynolds; Non-linear k-e; Heat transfer; Turbulent; Complex ducts; Secondary flows; Temperature invariance; Energy research; Energiforskning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Numeriska methoder har används för att beräkna turbulent strömning och värmeöverföring i komplexa kanaler med olika turbulens modeller.... READ MORE

 2. 2. Simulations of Transport Phenomena and Porous Structures Using Dissipative Particle Dynamics

  University dissertation from Division of Heat Transfer, Lund Institute of Technology

  Author : Erik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det här arbetet handlar om simuleringar av porösa material och transportfenomen vid en mesoskopisk längdskala, det vill säga en längdskala större än en enskild atom men mindre än att alla atomer beter sig som en kontinuerlig enhet. De porösa material som har studerats är membran som används i bränsleceller. READ MORE

 3. 3. Numerical Simulations of Cooling Concepts Related to Gas Turbine Combustors

  University dissertation from Mrs Gunvi Andersson, Div. Heat Transfer, Box 118, 22100 Lund, Sweden

  Author : Andreas Abdon; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motors and propulsion systems; plasma; combustor; gas turbine; cooling; numerical simulations; turbulence; ribs; impingement; Gases; fluid dynamics; plasmas; fluiddynamik; Gaser; Motorer; framdrivningssystem; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I utvecklingen av gasturbiner och förbränningsmotorer (som används i bilar, flygplan & båtar) finns idag ett modernt miljötänkande som strävar efter att reducera utsläpp och öka effektiviteten (verkningsgraden). Med användning av rätt kylmetoder kan man påverka dessa parametrar. READ MORE

 4. 4. Development and Assessment of Methods for the Prediction of Hydrodynamic and Ultrasound induced Cavitation

  University dissertation from Mrs Gunvi Andersson, Div. Heat Transfer, Box 118, 22100 Lund, Sweden

  Author : Ali Kadhim Hadi Alhelfi; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Keywords: Bubble dynamics; Cavitation; Ultrasound; Acoustic waves; Sonoluminescence; Sonochemistry; and Boundary integral method.;

  Abstract : The cavitation phenomenon has today become a keystone for different areas of science and technology including various industrial processes and medicine. Recently increasing interest and much attention have been paid to study this phenomenon. READ MORE

 5. 5. On Bubble Dynamics in Acoustic Cavitation

  University dissertation from Mrs Gunvi Andersson, Div. Heat Transfer, Box 118, 22100 Lund, Sweden

  Author : Ali Kadhim Hadi Alhelfi; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : Nyligen har mycket uppmärksamhet ägnats åt studier rörande ickelinjära oscillationer av sfäriska gasbubblor i pulserande tryckfält. Denna lic-avhandlning syftar till att utöka kunskapen kring kavitationsfenomenet. READ MORE