Search for dissertations about: "Växtbiokemi"

Showing result 1 - 5 of 43 swedish dissertations containing the word Växtbiokemi.

 1. 1. The Plant Plasma Memrbane H+-ATPase: regulation by phosphorylation and 14-3-3 proteins

  University dissertation from Maivi Åkesson, växtbiokemi, Lunds Universitet

  Author : Anne Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phosphorylation; fusicoccin; 14-3-3; C-terminus; autoinhibitory domain; plasma membrane; plant; H -ATPase; Plant biochemistry; Växtbiokemi;

  Abstract : The plant plasma membrane H+-ATPase is a predominant membrane enzyme that provides the energy for secondary active transport across the plasma membrane. Consequently, the H+-ATPase is thought to play a major role in many cell processes, and it is implicated to be regulated by a number of factors, including hormones, blue light, and fungal toxins The plant plasma membrane H+-ATPase is regulated via an autoinhibitory domain located within the C-terminal region of the enzyme. READ MORE

 2. 2. Pyridine Nucleotides in Plant Mitochondria. Amounts, metabolism and contribution to electron transport

  University dissertation from Maivi Åkesson, växtbiokemi, Lunds Universitet

  Author : Stephanie C Agius; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtbiokemi; Plant biochemistry; antibody; Botanik; NAD-pyrophosphatase; Botany; NADH:ubiquinone oxidoreductase; NADPH dehydrogenase; plant mitochondria; pyridine nucleotides;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mitokondrier är små stavformade eller runda organeller (0.5-2 µm). De producerar huvuddelen av den energi som krävs för cellens livsuppehållande processer. Antalet mitokondrier per cell kan variera med vävnadens energibehov. READ MORE

 3. 3. Plasma Membrane Proteomics and Functional Characterization & Expression Profiling of Plant Aquaporins

  University dissertation from Department of Biochemistry, Lund University

  Author : Erik Alexandersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtbiokemi; Plant biochemistry; phosphorylation; barley; GFP; GUS; quantitative real-time reverse transcriptase PCR; microarray; aquaporin; MIP; Arabidopsis; plasma membrane; proteomics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Många åtminstone i min generation kommer säkert ihåg att de under gymnasiets biologilektioner fick lära sig att vatten diffunderade fritt över cellens membran ? osmos och fri diffusion var ledorden. Jag vet inte hur läroböckerna är utformade idag, men efter att Nobelpriset i kemi år 2003 tilldelades Peter Agre för upptäckten av att aquaporiner fungerar som vattenkanaler har förhoppningsvis beskrivningen om vattnets väg genom cellmembranerna ändrats och aquaporinerna tillskrivits den viktiga roll de har för vattenbalansen i levande organismer. READ MORE

 4. 4. Proteome Profiling of Strawberry and Characterization of a Bet v 1-Homologous Allergen

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Rikard Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metabolism; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; Naturvetenskap; Plant biochemistry; Växtbiokemi; Respiratory system; Andningsorganen; Natural science; biomatematik; Bioinformatics; medical informatics; biomathematics biometrics; Bioinformatik; medicinsk informatik; speclust; proteios; biological variation; phenotypic plasticity; data management; DIGE; sequencing; isoform; allergen; Proteomics; strawberry;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling visar att jordgubbar innehåller ett allergen, proteinet Fra a 1, som är mycket likt det allergen som orsakar besvär vid björkpollen-allergi. Den som får allergiska besvär av jordgubbar, t.ex. READ MORE

 5. 5. The Arabidopsis 14-3-3 Family - Evolution, Expression, Localization, and Target Specificity

  University dissertation from Lund University

  Author : Magnus Alsterfjord; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtbiokemi; Plant biochemistry; Biologi; Biology; Arabidopsis; 14-3-3; H -ATPase;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Alla levande organismer är uppbyggda av celler. Antalet celler varierar, från encelliga organismer, t ex jäst, till flercelliga organismer, som t ex djur och växter. För att en cell ska fungera och utvecklas måste cellen hålla den inre miljön relativt konstant trots kanske stora variationer i miljön utanför. READ MORE