Search for dissertations about: "Växtgenetik"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the word Växtgenetik.

 1. 1. Genetic Analysis of Cytosolic PGI in Festuca ovina

  University dissertation from Lena Ghatnekar, Dept. of Cell and Organism Biology, Lund University, Sweden

  Author : Lena Ghatnekar; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtgenetik; Plant genetics; pseudogenes; grasses; cytosolic PGI; introgression; duplication; Festuca ovina;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mitt försöksmaterial utgjordes av Festuca ovina, fårsvingel, som är ett mycket vanligt gräs och tillhör familjen Poaceae. Fårsvingel är en perenn korsbefruktare och spridd över den tempererade zonen i Euroasien och Nordamerika. READ MORE

 2. 2. Sequence evolution in a chromosomal region of Arabidopsis thaliana

  University dissertation from Jenny Hagenblad, Genetics, Sölvegatan 29, 22362 Lund, Sweden

  Author : Jenny Hagenblad; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtgenetik; Plant genetics; flowering time; mapping; polymorphism; Linkage disequilibrium; Arabidopsis thaliana;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den genetiska variation som finns i en population är inte slumpmässigt fördelad mellan olika delar av genomet. I stället beror den på populationens historia och faktorer som selektion och populationsstruktur. READ MORE

 3. 3. Genome Divergence in Progress - a population genetic analysis of the allopolyploid Arabidopsis suecica and its maternal parent A. thaliana

  University dissertation from Mattias Jakobsson, Dept. of COB, Genetics, Lund University

  Author : Mattias Jakobsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cytogenetik; Genetik; cytogenetics; Genetics; sequence polymorphism; microsatellites; population structure; polyploidy; single origin; Arabidopsis thaliana; Arabidopsis suecica; genome evolution; evolutionary history; Plant genetics; Växtgenetik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den evolutionära historia hos allotetraploida växten Arabidopsis suecica och dess maternella förälder A. thaliana studerades från ett populationsgenetiskt perspektiv. Båda arterna innehåller varsitt thaliana-genom vilka är separerade från varandra, dvs inget genflöde förekommer mellan arterna. READ MORE

 4. 4. Geographic Variation, Hybridization and Evolution in the Bladder Campions, Silene vulgaris and S. uniflora (Caryophyllaceae)

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Eva Månsby; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; chemotaxonomy. Physiology of nonvascular plants; Systematisk botanik; Växtgenetik; Systematic botany; taxonomy; morphology; phytogeography; Plant genetics; Paternal effects; Seed polymorphism; Ecology; Ekologi; Crossing barriers; cpDNA markers; Genetic variation; Hybridization; Post-glacial migration; Allozymes; Silene vulgaris; Silene uniflora; taxonomi; morfologi; kemotaxonomi. Växters fysiologi inte kärlväxter .;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En anledning till att nya växtarter uppkommer är att närbesläktade arter korsar sig med varandra. Detta har skett i alla tider. READ MORE

 5. 5. Temperature effects on UV-B induced DNA damage and repair in plants and a lichen

  University dissertation from Markus Paulsson, Sölvegatan 35, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Markus Paulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Tobacco Nicotiana tabacum ; Temperature; Subarctic; Plants; Photoreactivation; Photolyase; Lichen; DNA damage; Cyclobutane pyrimidine dimers CPD ; 6-4 Photoproducts; Cladonia arbuscula ssp. mitis; Ultraviolet radiation; UV-B; Vaccinium vitis-idaea; Plant genetics; Växtgenetik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Alla levande organismer har DNA, och eftersom DNA är livsnödvändigt måste det repareras om det blir skadat. Ultraviolett (UV) strålning från solen är en av de vanligaste orsakerna till att DNA skadas. READ MORE