Search for dissertations about: "Våld i nära relationer"

Found 3 swedish dissertations containing the words Våld i nära relationer.

 1. 1. Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Veronica Ekström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Ersta Sköndal högskola.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Abstract : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. READ MORE

 2. 2. Perspectives on intimate partner violence, focusing on the period of pregnancy

  University dissertation from Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Author : Kerstin E Edin; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; spouse abuse; pregnancy; prenatal care; midwifery; process assessment; professional practice; causality; gender identity; personal narratives; professional discourse.; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap;

  Abstract : Målet med denna avhandling var att undersöka partnerrelaterat våld mot kvinnor i Sverige från olika perspektiv och med ett särskilt fokus på graviditetsperioden. Syftet var: 1) att ta reda på barnmorskors erfarenheter, attityder och rutiner angående partnerrelaterat våld mot gravida kvinnor inom mödravården; 2) att utforska hur personer som arbetar inom olika program för våldsbenägna män (inom och utom kriminalvården) talar om manligt och kvinnligt och om partnerrelaterat våld, speciellt i förhållande till graviditet; och 3) att belysa kvinnors erfarenheter av att bli och vara gravid samtidigt som de var utsatta för våld i relationen, samt deras möten med barnmorskorna på mödravårdscentralen. READ MORE

 3. 3. Operational Military Violence A Cartography of Bureaucratic Minds and Practices

  University dissertation from Göteborg : Göteborgs universitet

  Author : Anders Malm; Försvarshögskolan.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap; military violence; bureaucratisation; operational level; targeting; military masculinity;

  Abstract : Centralisering är en genomgående trend i västvärldens organisering och användning av militärt våld. Delvis för att den teknologiska utvecklingen, särskilt gällande sådana insatser som sker med obemannade flygande farkoster, möjliggör en centraliserad styrning av våldsanvändningen. READ MORE