Search for dissertations about: "Vistulian"

Found 1 swedish dissertation containing the word Vistulian.

  1. 1. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

    University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

    Author : Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. READ MORE