Search for dissertations about: "Volume of Solid method"

Showing result 1 - 5 of 98 swedish dissertations containing the words Volume of Solid method.

 1. 1. Robust intersection of hexahedral meshes and triangle meshes with applications in finite volume methods

  Author : Frida Svelander; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; triangle-hex intersection; overlapping triangles; degenerate mesh; volume fraction; area fraction; cut cell; conjugated heat transfer.;

  Abstract : The topic of this thesis is the intersection of a structured hexahedral grid andone or more triangle meshes. The interest in the problem has arisen in connection with a finite volume method for simulation of conjugated heat transfer. READ MORE

 2. 2. Numerical modeling of deforming bubble transport related to cavitating hydraulic turbines

  University dissertation from Daniel Lörstad, Lagerbrings väg 7A, 224 60 Lund

  Author : Daniel Lörstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Gases; fluid dynamics; plasmas; Gaser; fluiddynamik; plasma; Energy research; Energiforskning; Direction Averaged Curvature DAC ; Direction Averaged Normal DAN ; Volume of Solid VOS ; Volume of Fluid VOF ; Lagrangian Particle Tracking LPT ; Large Eddy Simulation LES ; bubble; multiphase; turbulent flows; CFD; hydro-turbine;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kavitation uppstår när trycket är så lågt så att vätska övergår till gas och det är ett problem i många vattenkraftverk på grund av att det kan försämra turbinverkingsgraden samt skada närliggande fasta ytor. Denna avhandling behandlar de numeriska svårigheter som man måste komma tillrätta med för att kunna datorsimulera kavitation i vattenturbiner. READ MORE

 3. 3. Theoretical modeling of molar volume and thermal expansion

  University dissertation from Daniel Lörstad, Lagerbrings väg 7A, 224 60 Lund

  Author : Xiao-Gang Lu; KTH.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materials science; first-principles calculations; ab initio; Calphad; Debye-Grüneisen model; thermodynamic properties; elastic modulus; volume; thermal expansivity; pressure; Thermo-Calc; VASP; element; carbide; nitride; Materialvetenskap; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Abstract : Combination of the Calphad method and theoretical calculations provides new possibilities for the study of materials science. This work is a part of the efforts within the CCT project (Centre of Computational Thermodynamics) to combine these methods to facilitate modeling and to extend the thermodynamic databases with critically assessed volume data. READ MORE

 4. 4. Modelling Damage Evolution and Fracture of Paper Materials

  University dissertation from Division of Solid Mechanics

  Author : Rickard Hägglund; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Paper material; Fracture mechanics; Tensile strength; Fibre network; Continuum damage mechanics; Non-local theory;

  Abstract : This thesis contains six papers dealing with different aspects of damage and fracture in paper. The work addresses the problem of material length scales in the context of deformation and fracture of paper materials. READ MORE

 5. 5. Leaching of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Using a Column Method

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Anja Enell; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Naturvetenskap; Chemical technology and engineering; Natural science; Miljöstudier; Environmental studies; coal tar; PAHs; desorption; soil; combustion residues; remediation; availability;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp organiska ämnen som kan vara giftiga men även starkt cancerframkallande. De bildas vid förbränning av organiskt material vid låg syretillförsel och återfinns i olika produkter som tjära och fossila bränslen. READ MORE