Search for dissertations about: "Weichselian"

Showing result 1 - 5 of 26 swedish dissertations containing the word Weichselian.

 1. 1. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. READ MORE

 2. 2. Vegetation and climate during Weichselian ice free intervals in northern Sweden Interpretations from fossil and modern pollen records

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  Author : Martina Hättestrand; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Weichselian; interstadial; stadial; glacial history; northern Sweden; Tärendö; Riipiharju; Rissejauratj; Veiki moraine; pollen analysis; pollen deposition; pollen trap; PAR; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Quaternary geology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Kvartärgeologi;

  Abstract : In this thesis the Weichselian history of northern Sweden is investigated, with emphasis on vegetation and climate during ice-free intervals. The main method used has been pollen analysis of sediments from pre-Late Weichselian landforms. To interpret fossil pollen assemblages, comparisons with modern pollen spectra were made. READ MORE

 3. 3. Marginal behaviour of the last Scandinavian Ice Sheet during its final termination and deglaciation over Northeastern Germany

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Joachim Albrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysisk geografi; geomorfologi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Marginal dome; Deglaciation; Clast lithology; Clast fabric; Germany; Pomeranian; Weichselian; Lithostratigraphy; marklära; kartografi; klimatologi; Sedimentology; Sedimentologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning Kvartärtidens avlagringar döljer mycket och detaljerad information om palaeoklimatet och de lämpar sig därför väl för att modellera palaeoklimatets förändringar. Inlandsisar är av avgörande betydelse för klimatet under kvartärtiden. READ MORE

 4. 4. Mountain centered icefields in northern Scandinavia

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  Author : Ola Fredin; Stockholms universitet.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Scandinavia; Quaternary; Weichselian; mountain; icefield; ice sheet; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Physical geography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Naturgeografi;

  Abstract : Mountain centered glaciers have played a major role throughout the last three million years in the Scandinavian mountains. The climatic extremes, like the present warm interglacial or cold glacial maxima, are very short-lived compared to the periods of intermediate climate conditions, characterized by the persistence of mountain based glaciers and ice fields of regional size. READ MORE

 5. 5. Pollen analysis, chronology and palaeomagnetism of three Late Weichselian sites in southern Sweden

  University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

  Author : Jonas Ising; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; southern Sweden; calendar year chronology; Late Weichselian; Pollen stratigraphy; palaeomagnetic secular variations; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Pollenanalys, kronologi och paleomagnetism på tre senglaciala lokaler i södra Sverige Senglaciala sjösediment (d.v.s. READ MORE