Search for dissertations about: "Western tonal music"

Found 1 swedish dissertation containing the words Western tonal music.

  1. 1. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

    University dissertation from Malmö Academy of Music, Lund University

    Author : Cecilia Hultberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Vad säger notbilden? Notation är av central betydelse i västerländsk tonal musik. Repertoarens utsträckning över flera århundraden gör det angeläget att studera hur musikaliskt innehåll medieras genom notation. READ MORE