Search for dissertations about: "Wilms´ tumor gene 1"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Wilms´ tumor gene 1.

 1. 1. The Wilms' tumor gene 1 (WT1) and leukemia -new insights and further complexity

  University dissertation from Division of Hematology and Transfusion Medicine, Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Emelie Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; onkologi; cancer; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Cofilin 1; NDRG2; IRF-8; BCR ABL1; hematopoiesis; Wilms´ tumor gene 1; leukemia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hematopoes är den process under vilken alla röda och vita blodceller i kroppen bildas. Denna process sker kontinuerligt i benmärgen och förser kroppen med blodceller under hela livet. I benmärgen finns en viss typ av omogna celler sk stamceller som alla olika typer av blodceller bildas ifrån. READ MORE

 2. 2. Significance of Wilms’ tumor gene 1 as a biomarker in acute leukemia and solid tumors

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Charlotta Andersson; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Wilms’ tumor gene 1; biomarker; leukemia; renal cell carcinoma; ovarian carcinoma; Clinical Chemistry; klinisk kemi; patologi; Pathology;

  Abstract : Wilms’ tumor gene 1 (WT1) is a zinc finger transcriptional regulator with crucial functions in embryonic development. Originally WT1 was described as a tumor suppressor gene, but later studies have shown oncogenic properties of WT1 in a variety of tumors. Because of its dual functions in tumorigenesis, WT1 has been described as a chameleon gene. READ MORE

 3. 3. Wilms' tumor gene 1 in different types of cancer

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Xingru Li; Umeå universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; WT1; AML; MRD; ccRCC; SNPs; DNA methylation; SCCHN; p63; Clinical Chemistry; klinisk kemi;

  Abstract : The Wilms’ tumor gene 1 (WT1) was first reported as a tumor suppressor gene in Wilms’ tumor. However, later studies have shown the oncogenic properties of WT1 in a variety of tumors. It was recently proposed that WT1 was a chameleon gene, due to its dual functions in tumorigenesis. READ MORE

 4. 4. Functional studies of Wilms’ tumor gene 1 (WT1) in hematopoiesis and leukemia

  University dissertation from Helena Svedberg, Dept of Hematology, C14, BMC, 211 84 Lund, Sweden

  Author : Helena Svedberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; K562; U937; CD34 ; leukemia; WT1; hematopoiesis; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Wilms tumör gen 1 (WT1) i normal blodbildning och vid akut leukemi Blodet innehåller en mängd olika celltyper som var och en har sin specifika funktion. De röda blodkropparna transporterar syre till kroppens alla vävnader, de vita blodkropparna skyddar mot olika typer av infektioner och blodplättarna är viktiga för blodkoagulering och sårläkning. READ MORE

 5. 5. Development and Application of Human Chromosome 22 Genomic Microarray Chromosome 22-Associated Disorders Analyzed by Array-Based Comparative Genomic Hybridization

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Magdalena Benetkiewicz; Uppsala universitet.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular genetics; DNA copy number changes; chromosome 22; genomic microarray; array-CGH; schwannoma; neurofibromatosis type 2; ovarian carcinoma; breast cancer; Wilms tumor; Genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik;

  Abstract : The array-based form of comparative genomic hybridization (array-CGH) is a new methodology that has shown to be of significant importance. This thesis focuses on the development of array-CGH with the aim to define candidate regions/genes on chromosome 22 in a wide spectrum of cancer-related conditions. READ MORE