Search for dissertations about: "Ylva Aurell"

Found 1 swedish dissertation containing the words Ylva Aurell.

  1. 1. Ultrasound Examination in Infant Clubfoot with Special Emphasis on the Talonavicular and the Calcaneocuboid Joints

    University dissertation from Department of Diagnostic Radiology, Lund University

    Author : Ylva Aurell; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; tomography; medical instrumentation; ultrasonography; Clinical physics; radiology; infant; foot deformities- congenital; anatomy; clubfoot;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Klumpfot är en medfödd missbildning av foten med karaktäristiska felställningar av fram- och bakfot, där såväl skelett som mjukdelar är engagerade. Foten är både vriden och roterad inåt med felställningar av bl.a. hälbenet, språngbenet och båtbenet, i varierande svårighetsgrad. READ MORE