Search for dissertations about: "Yrkesutbildning"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the word Yrkesutbildning.

 1. 1. Non-Formal Vocational Education and Training in Mozambique Contexts, policies, pedagogies and contradictions

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Alzira Andre Munguambe Manuel; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adult education; Cultural Historical Activity Theory; empowerment; life skills; Non-Formal Education; professionalisation; vocational education and training; Vuxenutbildning; kulturhistorisk aktivitetsteiri; egenmakt; livskunskap; icke-formell utbildning; professionalisering; yrkesutbildning; pedagogiskt arbete; educational work;

  Abstract : Education and training in Mozambique are considered to be a ‘right’ and a ‘duty’ for all its citizens. Non-Formal Vocational Education and Training (NFVET) has been promoted to increase educational opportunities for more citizens, particularly the most vulnerable groups- the out of school and unemployed. READ MORE

 2. 2. Lärande simulering eller simulerat lärande? en studie av fyra elevers lärande av styrteknik med användning av ett datorbaserat inlärningsprogram på gymnasieskolans elprogram

  University dissertation from Stockholm : HLS Förlag

  Author : Ingrid Berglund; Stockholms universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yrkesutbildning; Datorstödd undervisning; Inlärning; Datorsimulering; Informationsteknik-- Sverige; Datorstödd undervisning-- Sverige; Databehandling; Gymnasieskolan; Utbildning; Undervisning;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Shaped for beauty Vocational and gendered subjectivities in private education for the beauty industry

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Eleonor Bredlöv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational Education and Training VET ; subjectivity; adult learning; power; gender; beauty industry; processes of becoming; caring knowledge; Yrkesutbildning; subjektivitet; vuxnas lärande; makt; genus; skönhetsindustrin; blivandeprocesser; omvårdnadskunskap;

  Abstract : The aim of this thesis was to answer the question: How are vocational, gendered subjectivities produced in vocational education for the beauty industry? Drawing on Foucault and poststructural feminist theory, this question is answered in four papers, in which the material consists of beauty-school recruitment and marketing material, interviews with skin and spa therapy students and observations of practical skin and spa therapy training. These are educational arrangements that are closely bound to the economic sector of the beauty industry, and they have remained remarkably unexplored. READ MORE

 4. 4. Training at the job and training for a new job : two Swedish studies

  University dissertation from Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Styockholm University

  Author : Håkan Regnér; Stockholms universitet.; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yrkesutbildning; Arbetslöshet; Arbetsmarknadsutbildning; Löner; Löneskillnader; Sverige;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Swedish Match? Education, Migration and Labor market Integration in Sweden

  University dissertation from Malmö University, Faculty of Culture and Society

  Author : Inge Dahlstedt; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2017]
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Integration; Labor market; Occupational Match;

  Abstract : Avhandlingen syftar till att analysera och undersöka utbildningens roll för både immigranter och deras barn när det gäller att säkra en plats på den svenska arbetsmarknaden. Med andra ord handlar avhandlingen om relationen mellan utbildning och arbete. READ MORE