Search for dissertations about: "acoustic phonetic"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the words acoustic phonetic.

 1. 1. The language learning infant: Effects of speech input, vocal output, and feedback

  University dissertation from Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Author : Lisa Gustavsson; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; human; language; language acquisition; perception; production; humanoid; development; model; embodied system; speech signal processing; vocal tract morphology; acoustic; speech input; information processing; scaling; interaction; growth; infant; imitation; feedback; perceptual salience; modeling; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Phonetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Fonetik; Phonetics; fonetik;

  Abstract : This thesis studies the characteristics of the acoustic signal in speech, especially in speech directed to infants and in infant vocal development, to gain insight on essential aspects of speech processing, speech production and communicative interaction in early language acquisition. Three sets of experimental studies are presented in this thesis. READ MORE

 2. 2. Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Susanne Schötz; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; phonology; perceptual cues; speaker age; automatic speaker recognition; acoustic analysis; acoustic correlates; data-driven; Phonetics; formant synthesis; Fonetik; fonologi; Technological sciences; Teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Talarålder är en viktig paralingvistisk egenskap i tal, som bör beaktas vid studiet av fonetisk variation. Kunskap om talarålder kan användas för att förbättra talteknologiska tillämpningar såsom automatisk taligenkänning och talsyntes. READ MORE

 3. 3. Prosody in Swedish Children with Language Impairment. Perceptual, Acoustic and Interactional Aspects

  University dissertation from Christina Samuelsson, Högdalsgatan 17, 587 31 Linköping

  Author : Christina Samuelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; audiology; Otorhinolaryngology; classification; acoustic evaluation; prosody; perceptual evaluations; language impairment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Prosodi definieras som talets rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaper (Bruce, 1998). Till de prosodiska dragen hör längd (kvantitet), betoning (tryck- och ordaccent), ton, satsmelodi (intonation) och gränser (tomrum i talvågen). READ MORE

 4. 4. Voice Imitation : A Phonetic Study of Perceptual Illusions and Acoustic Success

  University dissertation from Christina Samuelsson, Högdalsgatan 17, 587 31 Linköping

  Author : Elisabeth Zetterholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; impersonation; Voice and speech imitation; target voice; individual voice; pitch register; voice quality; prosody; semantic information; phonology; dialect; articulatory timing; speech style; Phonetics; Fonetik; fonologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras olika studier om röstimitation. Det unika i den individuella rösten och om det är möjligt att förändra sin röst så att man blir till förväxling lik någon annan vad gäller rösten och talet diskuteras. READ MORE

 5. 5. Acoustic Properties as Predictors of Perceptual Responses a Study of Swedish Voiced Stops

  University dissertation from Stockholm : Department of Linguistics, University of Stockholm

  Author : Diana Krull; Stockholms universitet.; [1988]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Phonetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Fonetik; Phonetics; fonetik;

  Abstract : In speech recognition algorithms and certain theories of speech perception the interpretation of the signal is based on " distance scores " for comparisons of the signal with stored references; in these theories, perception is seen as a product of stimulus and experience. The aim of the present thesis is to evaluate such distance measures by investigating the perceptual confusions of the Swedish voiced stops [b,d,q,g] in systematically varied fragments of vowel-consonantvowel stimuli providing 25 vowel contexts for each consonant. READ MORE