Search for dissertations about: "activation peptide"

Showing result 1 - 5 of 297 swedish dissertations containing the words activation peptide.

 1. 1. Trypsinogen and Its Activation in Acute Pancreatitis

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Ulf Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TAP; ERCP; carboxypeptidase B activation peptide; trypsinogen activation peptide; trypsinogen activation; Acute pancreatitis; trypsinogen; CAPAP; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish BAKGRUND Bukspottkörteln, pankreas, är ett organ med två huvudfunktioner. Dels bildar körteln ett flertal hormoner som framförallt styr sockeromsättningen och dels bildar pankreas ett bikarbonatrikt sekret som neutraliserar den sura magsaften i tolvfingertarmen och som innehåller förstadier (proenzym) till ett flertal enzym verksamma vid nedbrytning av födans beståndsdelar. READ MORE

 2. 2. Nitrates and Left Ventricular Dysfunction

  University dissertation from Erik Tingberg Department of Clinical Sciences, Lund Cardiology, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden

  Author : Erik Tingberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; lipid peroxidation; malondialdehyde; peptide; brain natriuretic peptide; left ventricular dysfunction; nitrates; acute myocardial infarction; heart failure; atrial natriuretic; diuretics; echocardiography; haemodynamic measurements; neurohumoral activation; diastolic dysfunction; Cardiovascular system; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Kardiovaskulära systemet; oxidative stress; isoprostanes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nyligen genomförda undersökningar pekar på att mellan en och två procent av den vuxna befolkningen lider av hjärtsvikt (hjärtinsufficiens/hjärtinkompensation), en oförmåga hos hjärtat att med ett normalt fyllnadstryck förse kroppens olika organ med blod. Vanligtvis är orsaken primärt kardiell (utgående från hjärtat) där ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom) utgör den största gruppen antingen orsakad av en hjärtinfarkt, där den kvarvarande hjärtmuskeln är otillräcklig för att upprätthålla en adekvat pumpförmåga, eller orsakad av en fortlöpande hjärtmuskelskada orsakad av kronisk syrebrist i hjärtmuskel på basen av kranskärlsförträngningar. READ MORE

 3. 3. Acute pancreatitis. With special reference to the activation peptide from carboxypeptidase B (CAPAP) as a predictor of severity

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Stefan Appelros; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; accuracy; exocrine dysfunction; radioimmunoassay; CAPAP; carboxypeptidase B; activation peptide; aetiology; prediction of severity; morbidity; mortality; severe acute pancreatitis; Incidence; acute pancreatitis; sensitivity; specificity; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Akut pankreatit. Med inriktning på aktiveringspeptiden från karboxypeptidas B (CAPAP) för prognostisering av svårighetsgraden... READ MORE

 4. 4. Activation of professional phagocytes with emphasis on the formyl peptide receptor family

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Jennie Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; phagocyte; G-protein coupled receptor; chemoattractant; formyl peptide receptor; reactive oxygen species; calcium;

  Abstract : Phagocytic cells such as neutrophil granulocytes and monocytes are an essential part of our innate immune system and play an important role in the battle against pathogens. G-protein coupled receptors (GPCRs) and more specifically chemoattractant receptors are a vital part in guiding phagocytes towards the site of infection. READ MORE

 5. 5. Apoptosis Regulation via the Mitochondrial Pathway Membrane Response upon Apoptotic Stimuli

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Marc-Antoine Sani; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Apoptosis; BH4 peptide; Bax-α1 peptide; model membrane; cardiolipin; solid phase peptide synthesis; circular dichroism; solid-state nuclear magnetic resonance spectroscopy.; TECHNOLOGY Engineering physics Biophysics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Biofysik;

  Abstract : The aim of this thesis was the investigation of the mitochondrial response mechanisms upon apoptotic stimuli. The specific objectives were the biophysical characterization of membrane dynamics and the specific roles of lipids in the context of apoptotic regulation occurring at the mitochondrion and its complex membrane systems. READ MORE