Search for dissertations about: "actuarial mathematics"

Showing result 1 - 5 of 41 swedish dissertations containing the words actuarial mathematics.

 1. 1. Feature Informativeness, Curse-of-Dimensionality and Error Probability in Discriminant Analysis

  Author : Tatjana Pavlenko; Mittuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS; MATEMATIK; Multivariate analysis; Statistics; feature selection; Discriminant analysis; feature informativeness; growing dimension assymptotics; operations research; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; programming; actuarial mathematics; Statistik;

  Abstract : This thesis is based on four papers on high-dimensional discriminant analysis. Throughout, the curse-of-dimensionality effect on the precision of the discrimination performance is emphasized. A growing dimension asymptotic approach is used for assessing this effect and the limiting error probability are taken as the performance criteria. READ MORE

 2. 2. Semi-Markov Models for Insurance and Option Rewards

  University dissertation from Institutionen för matematik och fysik

  Author : Fredrik Stenberg; Mälardalens högskola.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; semi-Markov process; discrete time; insurance; actuarial; higher order reward; disability; variance; skewness; kurtosis; reward process; stochastic volatility; controlling semi-Markov process; Monte Carlo algorithm; convergence; optimal stopping; skeleton approximation; regime switching; semi-Markov modulated; European option; American option; Lévy process.; MATHEMATICS; MATEMATIK; Matematik tillämpad matematik;

  Abstract : This thesis presents studies of semi-Markov models for insurance and option rewards. The thesis consists of the introduction and six papers. The introduction presents the results of the thesis in an informal way.In paper A, a general semi-Markov reward model is presented. READ MORE

 3. 3. Stochastic Modeling and Operational Optimization in District Heating Systems

  University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Lars Arvastson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistik; actuarial mathematics; programming; operations research; Statistics; Matematik; optimization; Mathematics; simulation; prediction; District heating; grey-box modeling; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap;

  Abstract : Operation of a district heating system is accomplished via a sequence of decisions by the operators controlling the system. These decisions are based on expectations of conditions in the system that are not known at decision time. READ MORE

 4. 4. Road profile statistics relevant for vehicle fatigue

  University dissertation from Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Klas Bogsjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; Statistics; Matematik; Mathematics; model evaluation; vehicle fatigue; stochastic processes; road roughness; Road profiles; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ojämnheter i vägen orsakar påkänningar i åkande fordon. För fordonstillverkare är det intressant att veta egenskaperna hos dessa vägojämnheter. READ MORE

 5. 5. Asymptotic Expansions of Crossing Rates of Stationary Random Processes

  University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Oskar Hagberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; aktuariematematik; programming; operations research; Matematik; Statistics; sea elevation; Mathematics; asymptotic expansions; wave crest hight distribution; Saddle point approximations; Crossing rate; programmering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Korsningsintensiteten for en stationär stokastisk process är ett värdefullt verktyg när man studerar fördelningen för våghöjder och för maxima av havsnivån. Denna avhandling betraktar två approximationstekniker för fall då korsningsintensiteten inte kan ges exakt. READ MORE