Search for dissertations about: "adolesence"

Found 1 swedish dissertation containing the word adolesence.

  1. 1. Anorectal malformations - their impact on early phases in life

    University dissertation from Paediatrics, Faculty of Medicine, Lund University

    Author : Pernilla Stenström; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; perineal ultrasonography; sphincter anatomy; pelvic floor; appendicostomy; adolesence; constipation; soiling; fecal incontinence; quality of life; anorectal malformations;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Född utan ändtarmsöppning – det finns mer hjälp! Varje år föds femtio barn i Sverige utan ändtarmsöppning, så kallad analatresi. De sista 2-3 centimetrarna av ändtarmen saknas liksom ändtarmsöppningen och delar av ringmuskeln. READ MORE