Search for dissertations about: "advertising"

Showing result 1 - 5 of 48 swedish dissertations containing the word advertising.

 1. 1. Regulating a Controversy Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Michael Funke; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Abstract : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. READ MORE

 2. 2. Attention to Advertising

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Carl Patrik Nilsson; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Attention to advertising; attention getting techniques; Web advertising; Web environment; click-through; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : Attention to AdvertisingCarl Patrik Nilsson, Umeå School of Business, Umeå University SE-901 87 Umeå, SwedenAbstractIn advertising, capturing consumers’ attention is imperative. Yet, how attention to advertising works in a World Wide Web context has not been researched extensively. This area is the main focus of this research. READ MORE

 3. 3. Creative Distraction The Digital Transformation of the Advertising Industry

  University dissertation from Uppsala : Universitetstryckeriet

  Author : Markus M Bugge; Uppsala universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic geography; innovation; advertising; Internet; agglomeration economies; creative; interactive; knowledge; Oslo; Norway; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Ekonomisk geografi;

  Abstract : This thesis is primarily based on a case study on how the Internet affects the advertising industry in Oslo, Norway, and on how the digitization of advertising adds to our understanding of the geography of innovation and urban and regional development. The study argues that the Internet fundamentally changes and challenges the advertising industry, and that advertising merges into market communication and even user experience and product development. READ MORE

 4. 4. Photographic Messages in Tourism Advertising. Advertisers’ Planning for the Production of as well as Potential Tourists’ Interpretation of Photographic Messages in Tourist Brochures

  University dissertation from Uppsala : Universitetstryckeriet

  Author : Sanja Vujicic; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Advertising; Communication; Informational and transformational advertising; Message; Photograph; Semiotics; Strategy; Travel Motivation; Tourism;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Targeting Children Online : Young internet users and producers in the commercial media environment

  University dissertation from Uppsala : Universitetstryckeriet

  Author : Carolina Martinez; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internetreklam; internet; reklamspel; barn; reklamproducenter; marknadsförare; mobilspel; virtuella världar; online advertising; internet; mobile games; children; advertising professionals; marketers; virtual worlds; tactics;

  Abstract : Barns internetanvändning äger i stor utsträckning rum i en kommersiell miljö där reklam och försäljning av virtuella föremål är ständigt närvarande. Genom att kombinera publikforskning, produktionsforskning samt textanalys (observationer online och dokumentanalys) bidrar denna avhandling till en kritisk förståelse av internet som en plats för barns vardagliga aktiviteter och deltagande, och som en arena för kommersiella aktörer vilka försöker påverka barn online. READ MORE