Search for dissertations about: "akustik"

Showing result 1 - 5 of 830 swedish dissertations containing the word akustik.

 1. 1. Numerical Modelling of Dynamics of Light Porous Materials

  University dissertation from Peter Göransson, FFA, PO Box 11021, SE-161 11 Bromma, Sweden

  Author : Peter Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mechanical engineering; glass fibre; foam; material characterisation; elasto-acoustic; fluid-structure interaction; finite element; Biot; porous material; hydraulics; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik;

  Abstract : Porous materials are among the most commonly used materials for noise and vibration reduction in modern transportation vehicles. To design, industrially relevant, weight and cost effective noise and vibration measures, there is a need for general prediction models capable of representing the elasto-acoustic behaviour of such materials. READ MORE

 2. 2. Acoustical properties of earplugs

  University dissertation from Engineering Acoustics, LTH, Lund University

  Author : Per Hiselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; acoustic modelling; objective measurement; insertion loss; earplugs; HPE; HPD; hearing protectors; Two-Port; Four-Pole; attenuation; electro acoustics; acoustics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En ny mätuppställning har utvecklats och tillämpats på öronproppar (hörselproppar). Mätuppställning gör det möjligt att skatta de akustiska egenskaperna i form av en så kallad tvåport. READ MORE

 3. 3. Drum sound from floor coverings - objective and subjective assessment

  University dissertation from Engineering Acoustics, LTH, Lund University

  Author : Ann-Charlotte Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vakuumteknik; vibrationer; akustik; hydraulik; Maskinteknik; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; hydraulics; acoustic standard; Mechanical engineering; tapping machine; veneer flooring; parquet flooring; binaural recording; foot impact; loudness; sound quality; listening test; paired comparisons; walking sound; drum sound; building acoustics; psychoacoustics; laminate flooring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trumljud är det ljud som hörs i ett rum då ett objekt, till exempel en fot, träffar golvytan i samma rum. Ökande användning av tunna och hårda golvbeläggningar, såsom parkett och laminatgolv, kan leda till ljudstarka och skarpa ljud, vilket har ökat intresset av trumljud. READ MORE

 4. 4. A Novel Signal Model and Estimation Method for Acoustic Doppler Current Meters

  University dissertation from Technical Acoustics, LTH, Box 118, 221 00 LUND

  Author : Thomas L Lagö; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Doppler Profiler; Acoustic Doppler; Gaussian Backscattering Model; ADCM; ADCP; The Symmiktos Method; Estimation; Doppler; Current; MPCA.; Technological sciences; Teknik; Electromagnetism; optics; acoustics; Elektromagnetism; optik; akustik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar den process där man beräknar undervattensströmmar från ljud som reflekteras från en utsänd ljudpuls, precis som när en fladdermus bedömer omgivningen genom att lyssna på ekot. En ton skickas ut under en kort tid, och det Dopplerskift som uppkommer från rörliga föremål i vattnet kan sedan omsättas till vattenhastiget eller ström. READ MORE

 5. 5. Applications of the Complex Modulation Transfer Function on SEA-systems

  University dissertation from Dept. of Engineering Acoustics, LTH, Lund University, P.O.B. 118 SE-221 00 Lund Sweden

  Author : Karl-Ola Lundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; modulated noise; in-situ; modulation transfer function; loss factor; SEA; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik;

  Abstract : The SEA coupling and dissipation loss factors are determined in-situ from Complex Modulation Transfer Functions, CMTF:s, based on measured impulse-responses. A quotient of CMTF:s is least-square curve-fitted to a SEA model and the SEA loss factors are determined from the results of the curve-fit. READ MORE