Search for dissertations about: "alamethicin"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the word alamethicin.

 1. 1. Trichoderma viride alamethicin and plant cells - Action, response and resistance

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Mari Aidemark; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arabidopsis thaliana; Nicotiana tabacum; cell cultures; alamethicin; cell permeabilisation; resistance; callose; BY-2;

  Abstract : Alamethicin is a membrane active peptide secreted from the soil-living fungus Trichoderma viride. When coexisting with T. Viride, plant roots are exposed to alamethicin, which has the ability to elicit formation of volatile compounds involved in pathogen defence. READ MORE

 2. 2. Gene description, activity quantification and physiological responses of mitochondrial alternative NAD(P)H dehydrogenases

  University dissertation from Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Author : Fredrik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phytogeography; chemotaxonomy. Physiology of nonvascular plants; Systematisk botanik; taxonomi; morfologi; kemotaxonomi. Växters fysiologi inte kärlväxter .; morphology; taxonomy; Systematic botany; plant mitochondria; NAD P H dehydrogenases; cold treatment; complex I; light dependence; antimycin a; alamethicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Liksom du och jag, måste växter andas för att kunna leva. Med hjälp av luftens syre förbränns näring i form av bl a kolhydrater och fetter till koldioxid. Den energi som avges vid förbränningen omvandlas till ATP, som är cellens bränsle. READ MORE

 3. 3. Alternative NAD(P)H dehydrogenases in plant mitochondria - localisation, catalytic functions and physiological roles

  University dissertation from Agnieszka Michalecka, Sölvegatan 35A, 22362 Lund

  Author : Agnieszka Michalecka; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kärlväxters fysiologi; Physiology of vascular plants; NAD P H dehydrogenase; light-dependence; electron transport chain; alamethicin; alternative oxidase;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Alla flercelliga organismer är uppbyggda av celler. Cellen omges av ett plasmamembran, som innesluter cellens vätska (cytosol) i vilken finns små organeller. Varje organell har sin uppgift i cellen, som t.ex. READ MORE

 4. 4. Macromolecular interactions, Consequences on carbohydrate metabolism

  University dissertation from Cell and Organism Biology Lund University Sölvegatan 35 SE-22362 Lund

  Author : Sandra Matic; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; macromolecular interactions; sucrose synthase; macromolecular crowding; cytoskeleton; BY-2 tobacco cells; alamethicin; aqueous polymer two-phase partitioning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Växter får energi att växa till och fortplanta sig genom fotosyntes och cellandning. Vid fotosyntesen använder växterna ljusenergin från solen medan vid cellandningen kolföreningar bryts ner för att frigöra den energi som behövs till olika kemiska processerna i cellen. READ MORE

 5. 5. Physico-Chemical Investigations of, and Characterization of Model Membranes for, Lipid-Peptide Interactions

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Per Wessman; Uppsala universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi; Physical Chemistry; fysikalisk kemi;

  Abstract : The main focus of this thesis is on the effects caused by α-helical peptides on liposome structure, the impact of cholesterol on the peptide-membrane interactions, and the effect of aggregate curvature on the peptide affinity. Results of the studies show that the membrane destabilizing effect of the cationic α-helical peptide melittin is modulated by cholesterol. READ MORE