Search for dissertations about: "albumin binding domain"

Showing result 1 - 5 of 26 swedish dissertations containing the words albumin binding domain.

 1. 1. An albumin-binding domain as a scaffold for bispecific affinity proteins

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Johan Nilvebrant; KTH.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; albumin-binding domain; bispecific; albumin; affinity protein; phage display; staphylococcal display; orthogonal affinity purification; TNF-alpha; ErbB2; ErbB3; SRA - Molekylär biovetenskap; SRA - Molecular Bioscience;

  Abstract : Protein engineering and in vitro selection systems are powerful methods to generate binding proteins. In nature, antibodies are the primary affinity proteins and their usefulness has led to a widespread use both in basic and applied research. READ MORE

 2. 2. Protein engineering to explore and improve affinity ligands

  University dissertation from Stockholm : Bioteknologi

  Author : Martin Linhult; KTH.; [2003]
  Keywords : binding; affinity; human serum albumin HSA ; albumin-binding domain ABD ; affinity chromatography; deamidation; protein A; stabilization; Z-domain; capacity; protein G; cleaning-in-place CIP ; protein engineering; C2 receptor;

  Abstract : In order to produce predictable and robust systems forprotein purification and detection, well characterized, small,folded domains descending from bacterial receptors have beenused. These bacterial receptors, staphylococcal protein A (SPA)and streptococcal protein G (SPG), possess high affinity to IgGand / or HSA. READ MORE

 3. 3. NMR Studies of Bacterial Albumin-Binding Modules

  University dissertation from Eva Hagen/Bodil Forsvik, Biophysical Chemistry, Lund University

  Author : Maria U Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Biotechnology; Bioteknik; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Physical chemistry; three-helix bundle; protein structure; protein PAB; protein-protein interactions; protein G; protein dynamics; NMR; module shuffling; GA module; evolution; albumin-binding; bacterial surface proteins;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Proteiner är uppbyggda av aminosyror som är hopkopplade med varandra och bildar långa kedjor som kan bestå av hundra- eller tusentals aminosyror. Det finns en mängd olika proteiner och de har många olika funktioner. I studierna som beskrivs här, har proteiner som finns på ytan av vissa bakterier studerats. READ MORE

 4. 4. Evolutionary and functional studies of protein H: a surface molecule of Streptococcus pyogenes

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Inga-Maria Frick; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intracellular transportation; adhesion; aggregation; FNIII domain; albumin-binding; M-like protein; convergent evolution; protein G; Streptococcus pyogenes; IgG-binding; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Protein H - ett bakteriellt ytprotein med förmåga att binda till olika proteiner hos människa Bakgrund I vårt dagliga liv omges vi av bakterier av många olika slag. Flertalet av dessa är normalt ofarliga och många utgör den så kallade normalfloran hos människa. READ MORE

 5. 5. Evasion and Attack: Structural Studies of a Bacterial Albumin-binding Protein and of a Cephalosporin Biosynthetic Enzyme

  University dissertation from Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Author : Sara Lejon; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human serum albumin; GA module; albumin-binding; Finegoldia magna; deacetylcephalosporin C acetyltransferase; cephalosporin C; antibiotic; beta-lactam; biosynthesis; Acremonium chrysogenum; X-ray crystallography; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Structural biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Strukturbiologi;

  Abstract : This thesis describes the crystal structures of two proteins in the context of combatting bacterial infections. The GA module is a bacterial albumin-binding domain from a surface protein expressed by pathogenic strains of the human commensal bacterium Finegoldia magna. READ MORE