Search for dissertations about: "allmän språkvetenskap"

Showing result 1 - 5 of 11 swedish dissertations containing the words allmän språkvetenskap.

 1. 1. Topics in the grammar of Kuot, a non-Austronesian language of New Ireland, Papua New Guinea

  University dissertation from Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Author : Eva Lindström; William McGregor; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deskriptiv grammatik; papuanska språk; kuot; descriptive linguistics; descriptive grammar; Papuan languages; New Ireland; Papua New Guinea; Papua nya guinea; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Abstract : This thesis describes certain areas in the grammar of the little-known Kuot language, spoken by some 1,500 people in New Ireland Province in Papua New Guinea. Kuot is an isolate, and is the only non-Austronesian (Papuan) language of that province. The analyses presented here are based on original data from 18 months of linguistic fieldwork. READ MORE

 2. 2. Towards a grammatical description of Palula An Indo-Aryan language of the Hindu Kush

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Author : Henrik Liljegren; Östen Dahl; Joan L. G. Baart; Peter E. Hook; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Palula; Indo-Aryan; Dardic; Hindu Kush; Pakistan; Chitral; grammar; phonology; morphology; syntax; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Abstract : Avhandlingens syfte är att ge en grammatisk beskrivning av det indoariska språket palula, ett språk med ca 10000 talare i Chitraldistriktet i Pakistans nordvästprovins. Ingen tidigare studie har presenterat detta hittills mycket litet kända språk i detalj och med den omfattning som detta arbete gör. READ MORE

 3. 3. Aspect, evidentiality and tense in Mongolian From Middle Mongol to Khalkha and Khorchin

  University dissertation from Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Author : Benjamin Brosig; Östen Dahl; Elena Skribnik; [2014]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Middle Mongolian; Mongolian; Khalkha; Khorchin; tense; evidentiality; aspect; complex predicates; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Abstract : The present thesis consists of an introduction and the following papers:The aspect-evidentiality system of Middle Mongol. Ural-Altaic Studies, 13. (forthcoming)The tense-aspect system of Khorchin Mongolian. In: Pirkko Suihkonen & Lindsay Whaley (eds. READ MORE

 4. 4. Grammaticalizing the definite article : a study of definite adnominal determiners in a genre of spoken Finnish

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Päivi Juvonen; Pirkko Nuolijärvi; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Grammaticalizing the definite article : a study of definite adnominal determiners in a genre of spoken Finnish

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Päivi Juvonen; Pirkko Nuolijärvi; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE