Search for dissertations about: "amino acid starvation"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the words amino acid starvation.

 1. 1. Characterization of Amino Acid Transporters Transporters expressed in the central nervous system belonging to the Solute Carrier family SLC38

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Sofie Victoria Hellsten; Uppsala universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Solute carriers; amino acid transporter; SLC38 family; SLC38A8; SNAT8; SLC38A10; SNAT10; SLC38A9; SNAT9; amino acid starvation; AAR; mTORC1; Neuroscience; Neurovetenskap;

  Abstract : In cells and organelles transporters are responsible for translocation of amino acids, sugars and nucleotides among others. In the central nervous system (CNS), amino acid transporters can function as neurotransmitter transporters and nutrient sensors. READ MORE

 2. 2. Metabolic analysis of shikimic acid producing Escherichia coli

  University dissertation from Chemical Engineering, Lund University

  Author : Louise Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Biokemi; metabolism; Chemical technology and engineering; transcriptome analysis; phosphorus-limitation; carbon-limitation; fed-batch; chemostat; batch; fermentation technology; Escherichia coli; shikimic acid; Biotechnology; Bioteknik; Metabolism; Biochemistry; principal component analysis; 2D-fluorescence spectrophotometry; metabolic flux analysis; carbon-rich;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Efterfrågan på shikimsyra, vilken återfinns i biosyntesvägen för bl.a. de aromatiska aminosyrorna tryptofan, fenylalanin och tyrosin, har under de senare åren ökat. Orsaken till detta är mestadels att den är råmatrial till antiinfluensamedicinen Tamiflu?. READ MORE

 3. 3. Solute Carriers in Metabolism Regulation of known and putative solute carriers in the central nervous system

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Emilia Lekholm; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Solute Carriers; transporter; amino acid starvation; glucose metabolism; MFS; SV2; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Abstract : Solute carriers (SLCs) are membrane-bound transporter proteins, important for nutrient, ion, drug and metabolite transport across membranes. A quarter of the human genome codes for membrane-bound proteins, and SLCs make up the largest group of transporter proteins. READ MORE

 4. 4. Feeding Strategies Based on Probing Control for E. coli and V. cholerae Cultivations

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Lena de Maré; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Automation; Temperature; Mid-ranging control; Amino acid; Complex media; Fed-batch bioreactors; Probing control; Biotechnology; Bioteknik; Parameter estimation; Feeding strategies;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Många olika proteiner kan produceras med hjälp av rekombinanta DNA tekniker. Ofta sätts vektorn som kodar för det rekombinanta proteinet in i bakterien E. coli, då den är välkänd. Det är viktigt att producera mycket celler för att uppnå hög produktivitet. READ MORE

 5. 5. Dynamics in Protein Synthesis, Structural Studies of Translation Factors

  University dissertation from Department of Molecular Biophysics, Lund University

  Author : Martin Laurberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular biophysics; Flexibility; Fusidic Acid; tRNA; Translation Factors; Ribosome; Molekylär biofysik;

  Abstract : Protein biosynthesis is performed on ribosomes. The ribosome is a complex of ribosomal RNA and proteins forming two subunits. A messenger RNA strand is decoded on the small subunit by charged aminoacyl transfer RNA (aa-tRNA) molecules and each tRNA molecule delivers its amino acid to the growing polypeptide chain on the large subunit. READ MORE