Search for dissertations about: "amylopektin"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the word amylopektin.

 1. 1. Biodegradable Blends and Nanocomposite Films with Amylopectin, Poly(lactic acid) and Chitosan Matrices

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : David Nordqvist; KTH.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; amylopectin; chitosan; microfibrillated cellulose; nanocomposite; montmorillonite; coupling agent; amylopektin; kitosan; mikrofibrillär cellulose; nanokomposit; montmorillonit; kompatibilisator; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Abstract : Användningan av engångsförpackningar har ökat kraftigt de senaste åren. Den absolut största delen av dessa förpackningar tillverkars av oljebaserade plaster såsom polyetylen (PE) och polypropylen (PP). Dessa har även en oerhört lång nedbrytningstid, vilket gör det viktigt att finna mer miljövänliga alternativ. READ MORE

 2. 2. Crystalline Properties of Starch

  University dissertation from Food Technology, Lund University

  Author : Erik Svensson; [1996]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; gelatinization; retrogradation; annealing; phosphorylation; amylopectin-lipid complex; amylose-lipid complex; amylopectin; starch; amylose;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den första delen av denna avhandling behandlar teoretiska aspekter på stärkelsens kristallina egenskaper. Vår förståelse av dessa egenskaper är baserad på modeller som erhållits via kristallografiska undersökningar av modifierad amylos. READ MORE

 3. 3. Staling and Starch Retrogradation in Speciality Bread

  University dissertation from Food Technology, Lund University

  Author : Jeanette Purhagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anti-staling agents; Staling; Starch retrogradation; Bread; Water content; Bran; Heat-treated additives; Gluten-free bread;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bröd har varit ett av våra viktigaste baslivsmedel sedan antiken (700 f.Kr. – 400 e.Kr. READ MORE

 4. 4. Development of Transgenic Potatoes to Attain Novel Starch Qualities

  University dissertation from Department of Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Author : Mariette Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Biokemisk teknik; Biochemical technology; StGH; starch yield; RNAi; antisense; gene silencing; ahas; potato transformation; sbe2; sbe1; gbss; amylopectin; amylose; Starch; potato;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stärkelse är en miljövänlig och naturlig produkt som kan framställas ur växtriket. Stärkelse har många användningsområden inom livsmedelsindustrin såsom förtjockningsmedel och fettersättning men har även många icke livsmedelsindustriella användningsområden bl. a. READ MORE

 5. 5. Means to Optimize the Nutritional Properties of Starch in Potato Products - Impact on glycaemia, satiety and resistant starch content

  University dissertation from Division of Applied Nutrition and Food Chemistry, Lund University

  Author : Margareta Leeman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Näringslära; amylopectin; starch; glycaemic index; resistant starch; Nutrition; vinegar; satiety; amylose; Solanum tuberosum; potato;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Potatis har varit, och är fortfarande ett viktigt baslivsmedel i svensk kosthållning. Det finns många sorter med olika egenskaper vilket bidrar till dess variationsrikedom. Potatisen är en rik källa till stärkelse, kostfibrer samt vitaminer och mineraler, t ex C-vitamin och järn. READ MORE