Search for dissertations about: "an analysis of legal discourse"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the words an analysis of legal discourse.

 1. 1. A Call for Scientific Purity : Axel Hägerström's Critique of Legal Science

  University dissertation from Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning (The Ohlin Foundation for Legal History)

  Author : Max Lyles; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Legal history; Axel Hägerström 1868-1939 ; Uppsala School; Scandinavian Legal Realism; philosophy; anti-metaphysics; anti-subjectivism; legal philosophy; legal science; legal positivism; legal realism; Begriffsjurisprudenz; natural law; Sweden; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Legal history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Rättshistoria; Historia; History;

  Abstract : The subject matter of this study forms an analysis of Axel Hägerström’s (1868-1939) theories of law and legal science - ideas that were formative both for the Uppsala School and Scandinavian Legal Realism. By means of a close analysis of Hägerström’s epistemology and ontology, the general principles of his theory of science have been outlined, especially the marked stance of anti-metaphysics (anti-subjectivism), the logical notion of reality, and the application of conceptual analyses. READ MORE

 2. 2. A Call for Scientific Purity : Axel Hägerström's Critique of Legal Science

  University dissertation from Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning (The Ohlin Foundation for Legal History)

  Author : Max Lyles; Claes Peterson; Marie Sandström; Heikki Pihlajamäki; ; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Legal history; Axel Hägerström 1868-1939 ; Uppsala School; Scandinavian Legal Realism; philosophy; anti-metaphysics; anti-subjectivism; legal philosophy; legal science; legal positivism; legal realism; Begriffsjurisprudenz; natural law; Sweden; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Legal history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Rättshistoria;

  Abstract : The subject matter of this study forms an analysis of Axel Hägerström’s (1868-1939) theories of law and legal science - ideas that were formative both for the Uppsala School and Scandinavian Legal Realism. By means of a close analysis of Hägerström’s epistemology and ontology, the general principles of his theory of science have been outlined, especially the marked stance of anti-metaphysics (anti-subjectivism), the logical notion of reality, and the application of conceptual analyses. READ MORE

 3. 3. Free to Move Along On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  University dissertation from Malmö University

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE

 4. 4. Women's Human Rights and Islam : a Study of Three Attempts at Accommodation

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Jonas Svensson; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Islamology; History of Religions; Islam; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; gender; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; Riffat Hassan; Fatima Mernissi; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Abstract : The dissertation focuses on interpretations of Islam that claim compatibility with international human rights norms in the context of women’s rights. These interpretations are seen as parts of an on-going contemporary international debate on women’s human rights and Islam that engages Muslims as well as non-Muslims. READ MORE

 5. 5. Party or patient? : Discursive practices relating to coercion in psychiatric and legal settings

  University dissertation from Umeå : Boréa

  Author : Stefan Sjöström; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychiatry; Compulsory Care; Civil Commitment; Court Hearings; Discursive Practices; Discourse Analysis; Institutional Discourse; Re-contextualisation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : The subject matter of this study is professional discourse concerning psychiatric assessments, particularly those relating to compulsory care. Discursive practices in two institutional settings are compared, namely a psychiatric clinic and an administrative court. READ MORE