Search for dissertations about: "analogical reasoning"

Found 2 swedish dissertations containing the words analogical reasoning.

 1. 1. Analogical reasoning in science education - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jesper Haglund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; thermodynamics; analogical reasoning; semantics; scientific modelling; naturvetenskapsdidaktik; termodynamik; analogiskt tänkande; semantik; vetenskaplig modellering;

  Abstract : Analogiskt tänkande är en central kognitiv förmåga som vi använder i vardagslivet, såväl som i mer formella sammanhang, såsom i forskning och undervisning. Föreliggande avhandling behandlar hur analogier och analogiskt tänkande, uppmärksamhet på semantik och förståelse för vetenskaplig modellering kan användas för att hantera utmaningar i naturvetenskapsundervisningen, särskilt inom området termodynamik. READ MORE

 2. 2. Crisis and Policy Reformcraft Advocacy Coalitions and Crisis-induced Change in Swedish Nuclear Energy Policy

  University dissertation from Uppsala : Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Daniel Nohrstedt; Uppsala universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Crisis; policy change; advocacy coalitions; Swedish nuclear energy policy; learning; strategic action; Statsvetenskap;

  Abstract : This dissertation consists of three interrelated essays examining the role of crisis events in Swedish nuclear energy policymaking. The study takes stock of the idea of ‘crisis exceptionalism’ raised in the literature, which postulates that crisis events provide openings for major policy change. READ MORE