Search for dissertations about: "animal behaviour"

Showing result 1 - 5 of 155 swedish dissertations containing the words animal behaviour.

 1. 1. Dog behaviour Intricate picture of genetics, epigenetics, and human-dog relations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Ann-Sofie Sundman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Dogs, Canis familiaris, share the lives of humans all over the world. That dogs, and the behavior of dogs, are of interest to many is therefore no surprise. In this thesis, the main aim has been to identify factors that affect dogs’ behaviours.The dog, Canis familiaris, is our first domesticated animal. READ MORE

 2. 2. Male moth behaviour and perception in pheromone plumes

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Peter Valeur; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Grapholita molesta; Noctuidae; Lepidoptera; Tortricidae; behaviour; electrophysiology; single cell; flight tunnel; sex pheromone; wind tunnel; radar; flight; pre-exposure; mechanisms of mating disruption; Agrotis segetum; choice test;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nattfjärilshannars beteenden och doftupplevelser i feromonplymer Denna skrift avhandlar mekanismerna bakom så kallad förvirringsbekämpning av skadegörande nattfjärilar med hjälp av deras sexualferomon. Nattfjärilar är egentligen en lite felaktig benämning på de fjärilar som inte är dagfjärilar. READ MORE

 3. 3. Getting to know Trioza apicalis (Homoptera: Psylloidea) – a Specialist Host-Alternating Insect with a Tiny Olfactory System

  University dissertation from Chemical Ecology and Ecotoxicology, Department of Biology, Lund University

  Author : Lina Kristoffersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physiology of invertebrates; Djurs anatomi och morfologi; Entomologi; plant parasitology; Entomology; Ekologi; Ecology; glomeruli; antennal lobe; olfactory receptor neurons electrophysiology; antennae; behaviour; olfaction; Sternorrhyncha; psyllid; Ryggradslösa djurs fysiologi; animal morphology; Animal anatomy; växtparasitologi;

  Abstract : This thesis comprises ecological, morphological and physiological studies of the carrot psyllid Trioza apicalis (Homoptera: Psylloidea) with particular focus on olfaction. Data from inventories of winter habitats suggest that T. apicalis prefer Picea abies over Pinus sylvestris and Juniperus communis as winter hosts. READ MORE

 4. 4. Behaviour of Pine Sawflies in Relation to Pheromone-Based Pest Management

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Fredrik Östrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; effective sampling area; mark-release-recapture; climate; longevity; sampling range; Symphyta; Hymenoptera; monitoring; dispersal; polyandry; mating disruption; integrated pest management; behaviour; sex pheromone; Neodiprion sertifer; Diprionidae; Djurekologi; Zoology; Zoologi; Silviculture; forestry; forestry technology; Skogsvetenskap; skogsbruk; skogsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur man studerar kommunikation hos tallsteklar Totalt finns det cirka 125 beskrivna tallstekelarter i världen. De tillhör gruppen växtsteklar, och deras larver lever vanligen av tallbarr. Larvernas härjningar kan medföra att träden växer sämre eller rent av dör. READ MORE

 5. 5. Domestication Effects on the Stress Response in Chickens Genetics, Physiology, and Behaviour

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Amir Fallahshahroudi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Animal domestication; stress response; gene expression; QTL; eQTL;

  Abstract : Animal domestication, the process where animals become adapted to living in proximity to humans, is associated with the alteration of multiple traits, including decreased fearfulness and stress response. With an estimated population of 50 billion, the domesticated chicken is the most populous avian species in the world. READ MORE